Dades Generals

Categoria:FEA Medicina Interna

Exp:HCIN 04-18

Convocatòria: BOIB NÚM 118 25/09/2018

Relació provisional d'admesos i exclosos:18/10/18

Relació definitiva d'admesos i exclosos:12/11/2018

Relació provisional de mèrits reconeguts:27/12/2018

Relació definitiva de mèrits reconeguts:27/03/2019

Prova teoricopràctica: 28/03/2019 a les 14:00h

Relació provisional de puntuaicons totals definitives:10/04/2019

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All