Dades Generals

Categoria:FEA Aparell Digestiu

Exp:HCIN 11_17

Convocatòria:BOIB 12/09/2017 NÚM 112

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:06/10/2017

Relació provisional de merits reconeguts:25/10/2017

Relació definitiva de merits reconeguts :03/11/2017

Relació provisional de puntuacions totals: 16/11/2017

Realació definitiva de puntuacions totals:19/12/2017

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All