Dades Generals

Categoria: Metge Urgencia Hospitalària

Exp: HMAN-4/18

Convocatòria: BOIB num 88 de 17/07/2018

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de merits reconeguts:

Relació definitiva de merits reconeguts:

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All