Dades Generals

Categoria: FEA Oncologia Mèdica

Exp: HMAN-2/18

Convocatòria: BOIB nº 33 de 15 de març de 2018

Relació provisional d'admesos i exclosos: 17/04/2018

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de merits reconeguts:

Relació definitiva de merits reconeguts:

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All