Dades Generals

Categoria: FEA Psiquiatría (HMAN-2/17)

BOIB: núm. 62 (20/05/2017)

Convocatòria:

Relació provisional d'admesos i exclosos: 14 de juny de 2017

Relació definitiva d'admesos i exclosos: 4 de juliol de 2017

Relació provisional de merits reconeguts:

Relació definitiva de merits reconeguts:

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All