Dades Generals

Categoria: FEA Anàlisis Clíniques

BOIB: núm. 14, de 2 de febrer de 2017

Publicat llistat provisional d'admesos i exclosos: 03/03/2017

Publicat llistat definitiu d'admesos i exclosos:04/04/2017

Publicat llistat provisional de mèrits: 27/10/2017

Publicat llistat definitiu de mèrits:4/12/2 017

Publicat llistat provisional de puntuacions totals: 27/12/2017

Publicat llistat definitiu de puntuacions totals: 10/01/2018

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All