Dades Generals

Categoría: FEA Medicina Intensiva (HMAN 3/15)

BOIB: núm. 69 de 7 de Maig de 2015

Publicado listado provisional de admitidos i excluidos : 21/09/2015

Publicat llistat definitivo d'admesos i exclosos: 20/10/2015

Publicat llistat provisional o provisional de mèritos reconocidos: 18/02/2016

Publicat llistat definitiu de merits: 29/02/2016

Publicat llistat puntuació total provisional: 17/06/2016

P

Publicay

Publicat llistat puntuació total definitiu: 01/07/2016

:

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All