Control sanitari de passatgers
a la seva arribada a les Illes Balears

La vostra salut és el més important

A partir del 21/07/2021
en els centres COVID EXPRÉS
només es realitza el test d'antígens a les persones residents a les illes balears

Les persones NO RESIDENTS per a sotmetre's a un test d'antígens a la seva arribada
hauran d'acudir a un centre privat

new_releases

Si teniu previst viatjar
a les Illes Balears

Per a tenir un viatge segur
llegiu detingudament aquest espai web

Abans del vostre vol
a les Illes Balears

Comprovau la documentació que necessitareu
en el control sanitari de passatgers
en l'aeroport d'arribada

Abans d'agafar el vaixell
a les Illes Balears

Comprovau la documentació que necessitareu
en el control sanitari de passatgers
en el port d'arribada

En el port o aeroport

Col·laborau amb els controls sanitaris establerts
mostrant la documentació sol·licitada

previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
Slider

TENIU PREVIST VIATJAR A LES ILLES BALEARS DES DE TERRITORI ESPANYOL?

A causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 el Govern de les Illes Balears ha implantat una sèrie controls a l'entrada de passatgers a les Illes Balears (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera) per tal de garantir que la mobilitat es realitzi amb seguretat per a mitigar l'impacte sanitari, social i econòmic de la pandèmia a les nostres illes. SI HEU DE VIATJAR A LES ILLES BALEARS ENTRE EL DIUMENGE 23 DE MAIG I EL 6 DE JUNY DE 2021

CONSULTAU EN AQUEST ESPAI WEB LES MESURES QUE US AFECTEN EN FUNCIÓ DE LA VOSTRA SITUACIÓ


NO HEU DE VIATJAR SI TENIU SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19:

Febre, tos, dificultat respiratòria —que s'hagi iniciat en els darrers 10 dies— o si heu estat diagnosticat de la COVID-19 en els darrers 10 dies

A QUINS PASSATGERS AFECTA AQUEST CONTROL SANITARI?

A les persones residents a comunitats o ciutats autònomes espanyoles amb una incidència acumulada a 14 dies superior a 60 casos per 100.000 habitants que pretenguin entrar a les Illes Balears, per via aèria o marítima.

També afecta a les persones residents a les Illes Balears que tornen després d'un desplaçament superior a les 72 hores.

Accés a normativa

TENIU PREVIST VIATJAR A LES ILLES BALEARS ENTRE EL 28 DE JULIOL I EL 4 D'AGOST DE 2021?

Heu de consultar aquest llistat de comunitats autònomes que s'actualitza setmanalment d'acord amb les dades epidemiològiques publicades en la web del Ministeri de Sanitat.

Haureu de complir amb aquest control sanitari si viatjau des de:

Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Ceuta, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Madrid, Melilla, Múrcia, Navarra, País Basc i La Rioja

Nota: Vigent fins el 4 d'agost de 2021

NO haureu de complir amb aquest control sanitari si viatjau des de:

NO hi ha comunitats autònomes exemptes del control

Nota: Vigent fins el 4 d'agost de 2021

SI NAVEGAU AMB UNA EMABARCACIÓ RECREATIVA DES DE TERRITORI ESPANYOL A LES ILLES BALEARS


SI VIATJAU DES D'UN ESTAT ESTRANGER A LES ILLES BALEARS


PER QUIN MOTIU VIATJAU A LES ILLES BALEARS DURANT LA PANDÈMIA DE LA COVID-19?

Podeu viatjar a les Illes Balears amb qualsevol finalitat. Us informam dels termes del control sanitari en funció del motiu del vostre viatge.

Motius de viatge justificats

 • Quins són els motius justificats?

  Podeu viatjar a les Illes Balears per qualsevol dels motius justificats següents:  

  1. Assistència a centres, serveis o establiments sanitaris.
  2. Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
  3. Assistència a centres universitaris, docents o educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
  4. Tornada al lloc de residència habitual o familiar .
  5. Assistència o cura a persones majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  6. Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances, o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
  7. Actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials.
  8. Renovacions de permisos i/o documentació oficial, o altres tràmits administratius inajornables .
  9. Presentació a exàmens o proves oficials inajornables .
  10. Causa de força major o situació de necessitat.
  11. Activitats de naturalesa anàloga a les anteriors, acreditades degudament.
 • Què he de presentar per justificar el motiu del viatge?

  En el formulari de control sanitari (FCS) digital heu d'indicar el motiu del vostre viatge. En el punt de control de l'aeroport o port d'arribada a les Illes Balears les autoritats competents us sol·licitaran documentació complementària per comprovar-ho o bé haureu d'exposar les raons que el justifiquin. Per exemple, el comprovant de cita prèvia per renovar documentació oficial.

 • Qui assumeix el cost de la prova diagnòstica de la COVID-19 en els viatges per motius justificats?
  • Per als residents a les Illes Balears: el cost de la prova tant en origen com en destinació és assumit pel Servei de Salut de les Illes Balears.
  • Per als NO residents a les Illes Balears que viatgen per MOTIUS JUSTIFICATS: el cost de la prova en destinació serà assumit pel Servei de Salut de les Illes Balears. El cost de les proves diagnòstiques en origen l’han d’assumir les passatgeres i els passatgers. 

Altres motius de viatge

 • Viatjau a les Illes Balears per fer turisme?

  Fer turisme o altres activitats no incloses en l'apartat de motius justificats és possible. Heu d'especificar el motiu del vostre viatge en el formulari de control sanitari (FCS) digital.

 • Qui assumeix el cost de la prova diagnòstica de la COVID-19 quan es viatja per fer turisme?

  El cost de la prova serà assumit pels passatgers i passatgeres quan el motiu del desplaçament sigui fer turisme o per a activitats no enumerades en l'apartat de motius justificats.


QUINA DOCUMENTACIÓ HE DE PRESENTAR EN EL PORT O AEROPORT D'ARRIBADA A LES ILLES BALEARS?

Heu de passar un control documental presentant el codi QR que haureu obtingut en emplenar i enviar el formulari de control sanitari (FCS) digital. El formulari té, amb caràcter general, la consideració de declaració responsable.

A més, si us pertocahaureu de justificar la vostra situació de salut respecte a la COVID-19.

FORMULARI DE CONTROL SANITARI (FCS) DIGITAL

Control documental

 • Què obtindré després d'emplenar i enviar el FCS?

  Abans del vostre viatge, quan empleneu i envieu el formulari de control sanitari digital obtindreu un codi QR  individual, personal i intransferible, associat a un únic viatge. El formulari té, amb caràcter general, la consideració de declaració responsable, i per això apel·lam a la responsabilitat individual de cada passatger en la consignació de les seves dades i en la informació que doni sobre el seu estat de salut.

 • Qui ha de presentar el codi QR?

  Les persones amb destinació final a les Illes Balears residents a comunitats autònomes o ciutats autònomes espanyoles amb una incidència acumulada a 14 dies superior a 60 casos per 100.000 habitants.

 • Quines persones estan EXEMPTES d'emplenar el FCS?

  No han d'emplenar el formulari de control sanitari ni presentar el codi QR als controls:

  • Persones residents a una comunitat o ciutat autònoma espanyola amb una incidència acumulada a 14 dies INFERIOR a 60 casos per 100.000 habitants
  • Passatgers en trànsit en un port o aeroport de les Illes Balears amb destinació final a un altre país o un altre lloc del territori espanyol.
  • Passatgers procedents de trajectes entre illes.
  • Els transportistes de mercaderies.
  • Les tripulacions d'avions i vaixells comercials o mercants.
  • Infants menors de 6 anys.
 • Què passa si NO present el FCS en el punt de control?
  • Heu d'emplenar el FCS quan arribeu al punt de control sanitari. Per a això podreu comptar amb l'ajuda del personal del punt de control.
  • Si us negau a emplenar i presentar el FCS podeu ser sancionat
 • Què passa si les dades que aport en el FCS són falses?

  El formulari té, amb caràcter general, la consideració de declaració responsable, i per això apel·lam a la responsabilitat individual de cada passatger en la consignació de les seves dades i en la informació que doni sobre el seu estat de salut.

  • Si les dades que aportau per mitjà del FCS són falses, podeu ser sancionat.
  • El personal de control dels ports i aeroport pot aplicar en qualsevol moment mesures de control per verificar les dades

SITUACIÓ DE SALUT COVID-19

Control sanitari

 • Com acredit la meva situació de salut en relació a la COVID-19?

  Heu d'acreditar el vostre estat de salut en relació a la COVID-19 amb el Certificat COVID Digital UE(*) o document oficial acreditatiu de

  • Prova diagnòstica d'infecció activa de COVID-19 amb resultat NEGATIU: PCR o TMA realitzada dins de les 72 hores prèvies a l'arribada o test ràpid d'antígens (PRAg) realitzat dins de les 48 hores prèvies.  
  • O haver rebut la pauta completa de vaccinació contra la COVID-19 al llarg dels 8 mesos previs o una dosi (si heu rebut Janssen es considera pauta completa) com a mínim 14 dies abans del viatge i sempre al llarg dels 4 mesos previs.  
  • O haver superat la malaltia per SARS-CoV-2 dins dels 6 mesos previs al viatge. Si no disposau de CCD-EU, ho podeu acreditar amb una prova diagnòstica amb resultat positiu feta entre els 11 i els 180 dies previs al viatge.

  (*)Consultau la informació sobre què es y com obtenir el CCD-UE si residiu a les Illes Balears. Si residiu en una altra comunitat autònoma, consultau amb el servei de salut corresponent. Situació de l’expedició del CCD-UE a Espanya.

 • Quines persones estan EXEMPTES de la prova diagnòstica?
  • Persones residents a una comunitat o ciutat autònoma espanyola amb una incidència acumulada a 14 dies INFERIOR a 60 casos per 100.000 habitants.
  • Persones que disposin del Certificat COVID Digital UE o document oficial acreditatiu de:
   • haver rebut la pauta completa de vaccinació contra la COVID-19 al llarg dels 8 mesos previs o una dosi (si heu rebut Janssen es considera pauta completa) com a mínim 14 dies abans del viatge i sempre al llarg dels 4 mesos previs.
   • o haver passat la malaltia fa menys de 6 mesos. 
  • Passatgers en trànsit en un port o aeroport de les Illes Balears amb destinació final a un altre país o un altre lloc del territori espanyol.
  • Passatgers procedents de trajectes entre illes.
  • Els transportistes de mercaderies.
  • Les tripulacions d'avions i vaixells comercials o mercants.
  • Infants menors de 6 anys .
  • Infants menors de 12 anys que per motius de sentència judicial entre progenitors s'hagin de desplaçar a les Illes Balears periòdicament.
  • Persones que acreditin haver estat fora de les Illes Balears menys de 72 hores.
 • Què passa si no acredit la meva situació de salut en relació a la COVID-19?

  Si a la vostra arribada NO presentau el certificat de la prova diagnòstica de la COVID-19 amb resultat negatiu o la documentació d'exempció de la mateixa (*), teniu les opcions següents:  
    

  • Sotmetre-us a un test ràpid d'antígens en el termini màxim de 48 hores posteriors a l'arribada, en els centres habilitats a les Illes Balears per a la realització de les proves. Heu d'estar en quarantena fins a conèixer el resultat. 
  • Si us negau a sotmetre-us a la prova diagnòstica, heu de presentar una declaració per la qual us comprometeu a estar en quarantena domiciliària durant 10 dies. Aquesta opció no porta implícita l'obtenció de la baixa laboral.  
     

  (*) Si el motiu del desplaçament és fer turisme o activitats no enumerades en l'apartat de motius justificats i no acreditau la vostra situació de salut, podeu ser sancionat. 

 • Què passa si em faig la prova diagnòstica a la meva arribada?

  En aquest cas, heu de de fer-vos un test ràpid d'antígens en el termini màxim de 48 hores posteriors a la vostra arribada en un centre (públic o privat) de les Illes Balears. Heu d'estar en QUARANTENA fins que disposeu del resultat NEGATIU. En cas que el resultat sigui POSITIU, heu de seguir les instruccions de l'autoritat sanitària. El període de quarantena no serà susceptible de ser cobert amb una baixa laboral.

  • Heu d'enviar una fotografia del resultat de la vostra prova diagnòstica a l'adreça de correu electrònic controlpuertosyaeropuertosib@ssib.es
  • Per a les persones residents a les Illes Balears, el Servei de Salut habilita una xarxa de punts COVID EXPRÉS per fer-se test d'antígens a la seva arribada sense necessitat de reservar cita dins d'unes franges horàries determinades.
  • Les persones NO residents a les Illes Balears s'han de sotmetre al test d'antígens a la seva arribada en qualsevol centre privat.

 • Qui assumeix el cost de la prova diagnòstica de la COVID-19?
  • Per als desplaçaments de persones RESIDENTS a les Illes Balears el cost de la prova tant en origen com en destinació és assumit pel Servei de Salut de les Illes Balears.

  • Per als desplaçaments de persones NO RESIDENTS a les Illes Balears el cost de la prova tant en origen com en destinació serà assumit pels passatgers i passatgeres.CONTROL SANITARI A VIATGES GRUPALS

Si viatjau des de territori espanyol amb un grup organitzat de 20 persones o més...

 • Com acredit la meva situació de salut en relació a la COVID-19 si viaig en grup organitzat?

  Heu d'acreditar el vostre estat de salut en relació a la COVID-19 amb el Certificat COVID Digital UE(*) o document oficial acreditatiu de

  • PCR amb resultat negatiu realitzada dins de les 48 hores prèvies a l'arribada.  
  • O haver rebut la pauta completa de vaccinació contra la COVID-19 al llarg dels 8 mesos previs 
  • O haver superat la malaltia per SARS-CoV-2 dins dels 6 mesos previs al viatge. 

  (*)Consultau la informació sobre què es y com obtenir el CCD-UE si residiu a les Illes Balears. Si residiu en una altra comunitat autònoma, consultau amb el servei de salut corresponent. Situació de l’expedició del CCD-UE a Espanya.

 • Quins grups estan EXEMPTS d'aquest control específic?
  • Persones que es traslladin per dur a terme competicions o entrenaments esportius.
  • Persones que es desplacin per participar en esdeveniments o congressos.

  En aquests dos supòsits s'aplica el mateix control sanitari aplicable als viatges no grupals.


Els desplaçaments entre les Illes Balears estan exempts del control documental i sanitari


¿Para quién es obligatorio?

NO es obligatorio para:

 • Pasajeros en tráfico en un puerto o aeropuerto de las Illes Balears con destino final en otro país u otro lugar del territorio español
 • Personas que acrediten haber estado fuera de las Illes Balears por un plazo inferior a las 72 horas
 • Transportistas de mercancías y las tripulaciones de aviones y barcos
 • Viajeros relacionados con competiciones federadas
 • Personas que acrediten una causa de fuerza mayor

SI es obligatorio para:

Pasajeros con destino final a las Illes Balears procedentes de Ceuta, Melilla o una comunidad autónoma española con una incidencia acumulada de COVID-19 a 14 días superior a 150 casos por 100.000 habitantes

PER QUÈ ÉS RECOMANABLE FER-SE UNA PROVA EN ORIGEN?Per protegir les persones amb les que viatjau

Per evitar esperes i cues en els ports i aeroports

Per no haver de fer quarantena en arribar

ON EM PODEN FER UNA PROVA DIAGNÒSTICA DE LA COVID-19?

A qualsevol laboratori públic o privat acreditat per les autoritats competents

Si sou resident empadronat a les Illes Balears

QUINS REQUISITS HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE LA PROVA?

El document acreditatiu de la prova ha de ser l'original, estar redactat en català o castellà i pot ser presentat en paper o en format electrònic. El document ha de contenir, almenys, les dades següents: nom del viatger, número de passaport o del document o carta nacional d'identitat, la data en què us vàreu fer la prova, identificació i dades de contacte del centre que fa l'anàlisi, tècnica emprada i resultat negatiu de la prova.

Des del 19 de juny de 2021, també es pot acreditar la prova diagnòstica amb el Certificat COVID Digital UE en format paper o digital.

Red de laboratorios para pruebas diagnósticas de detección de COVID-19 mediante PCR

El Servicio de Salud de las Islas Baleares pone a disposición de la ciudadanía de las Illes Balears una red de laboratorios de diagnóstico clínico concertados para la realización de la prueba diagnóstica de detección de la COVID-19 mediante PCR.

Los residentes empadronados en las Illes Balears que se encuentran desplazados a la península y vuelven a su ciudad o pueblo de residencia en Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera 72 horas antes de su desplazamiento pueden realizarse una prueba diagnóstico de COVID-19 mediante PCR, de forma gratuïtaen alguno de los siguientes laboratorios:

 • ¿Quién puede hacerse una prueba diagnóstico de COVID-19 en esta red de laboratorios?

  Todos aquellos pasajeros que procedan de un país de alto riesgo en relación con coronavirus SARS-CoV-2, tienen que presentar obligatoriamente, para poder entrar en España, un certificado con resultado NEGATIVO de PCR, realizado en la 72h anteriores a su llegada. En el siguiente enlace puede consultar, cuáles son los países/zonas considerados de riesgo PAISES/ZONAS DE RIESGO.

 • ¿Qué pasajeras y pasajeros están exentos de presentar el certificado de PCR negativa realizada con una antelación máxima de 72 horas antes del desplazamiento a las Illes Balears?
  • Las niñas y niños menores de 6 años
  • Transportistas de mercancías
  • Pasajeras y pasajeros que retornan a las Illes Baleares, y que su estancia en la península ha sido menor de 15 días
  • Tripulación de las compañías aéreas y navieras

  Estos grupos de viajeros deberán cumplimentar el Formulario de Control Sanitario (FCS) para obtener el código QR de tenencia obligatoria, único e individual para cada viaje que realice a las Islas Baleares

 • ¿Si mi prueba de diagnóstico para COVID-19 realizada 72 horas antes de mi viaje es positiva puedo viajar a las Illes Balears?

  No

 • ¿Los residentes de las Illes Balears tienen que pagar para hacerse una prueba diagnóstica de COVID-19 mediante PCR en esta red de laboratorios clínicos?
  Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores ad cum. Urbanitas similique ex nam paulo temporibus ea vis id odio adhuc nostrum eos.
 • ¿Los residentes empadronados en las Illes Balears deben realizarse una prueba diagnóstico mediante PCR para la detección de la COVID-19 si viaja entre alguna de las islas: Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera?

  No

Viajeros exentos de presentar PCR en el puerto o aeropuerto de llegada a las Islas Baleares

Los transportistas de mercancías y la tripulación de las compañías aéreas y navieras, niños menores de 6 años y viajeros que retornan a las Islas Baleares antes de 15 días, están exentos de presentar el certificado de PCR negativa realizada con una antelación máxima de 72 horas antes del desplazamiento.

Estos grupos de viajeros deberán cumplimentar el Formulario de Control Sanitario (FCS) para obtener el código QR de tenencia obligatoria, único e individual para cada viaje que realice a las Islas Baleares

PREGUNTES FREQÜENTS

 • Com puc saber si la comunitat autònoma des de la qual viatjo està exempta o subjecta al control sanitari?

  Les dades d'incidència acumulada a 14 dies de les comunitats autònomes s'extreuen dels informes d’actualització que es publiquen a la web Ministeri de Sanitat.  
   
  Cada dimecres s'actualitzarà el llistat de comunitats autònomes a la capçalera d'aquesta web indicant quines estan exemptes del control sanitari per a viatjar a Balears. És a dir, aquelles la incidència acumulada de les quals a 14 dies estigui per davall dels 60 casos per 100.000 habitants. 

 • Què he de dur per poder passar el control sanitari en el port o aeroport?

  1. Heu de tenir el codi QR —imprès o en format digital— que s'obté en emplenar i enviar el formulari de control sanitari digital.

  2. A més, si us pertoca, haureu de justificar la vostra situació de salut respecte a la COVID-19 amb el Certificat Covid Digital UE o altre document acreditatiu en format paper o digital.

 • Qui ha d'emplenar i enviar el formulari de control sanitari digital?

  Tots els passatgers amb destinació final a les Illes Balears (Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera) residents a comunitats autònomes o ciutats autònomes espanyoles amb una incidència acumulada a 14 dies superior a 60 casos per 100.000 habitants. 

 • Qui NO ha d'emplenar i enviar el formulari de control sanitari?

  No han d'emplenar el formulari de control sanitari ni presentar el codi QR als controls:

  • Persones residents a comunitats autònomes o ciutats autònomes espanyoles amb una incidència acumulada a 14 dies INFERIOR a 60 casos.
  • Passatgers en trànsit en un port o aeroport de les Illes Balears amb destinació final a un altre país o un altre lloc del territori espanyol.
  • Passatgers procedents de trajectes entre illes.
  • Els transportistes de mercaderies.
  • Les tripulacions d'avions i vaixells comercials.
  • Infants menors de 6 anys.
 • Si viaig a les Illes Balears en autocaravana o furgoneta, com ho he de reflectir en el formulari de control sanitari digital?

  Si viatjau a les Illes Balears amb autocaravana o furgoneta com a lloc d'allotjament, en l'apartat "Adreça per a l'estada a les Illes Balears" del Formulari de Control Sanitari Digital heu d’introduïr les dades següents:

  Nom de la via*: caravana o furgoneta

  Número*: 0

  Localitat*: Illa de destinació

  Pis: matrícula del vehicle

  Còdi postal*: 00000

  Hotel: caravana o furgoneta

 • Qui ha d'emplenar i enviar el formulari de control sanitari en cas dels passatgers menors d'edat i persones dependents o amb discapacitat?

  Ho pot emplenar el seu tutor/tutora, que es farà responsable de la veracitat de la informació proporcionada.

 • Si viaig entre les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera, he d'emplenar i presentar el formulari de control sanitari digital?

  No, els desplaçaments entre les Illes Balears estàn exempts del control documental.

 • He d'emplenar i enviar el formulari si som resident a les Illes Balears?

  Sí, independentment del seu lloc de residència, el Formulari de control sanitari digital han d'emplenar-lo tots els passatgers amb destinació final a les Illes Balears procedents o residents a comunitats autònomes o ciutats autònomes espanyoles amb una incidència acumulada a 14 dies superior a 60 casos per 100.000 habitants.

 • Què he de fer si no dispòs del codi QR en arribar al port o aeroport de les Illes Balears?

  Heu d'indicar aquesta situació al personal del punt de control sanitari, que us explicarà com obtenir-lo en el port o aeroport.

 • Si som resident de les Illes Balears i viaig des d'un país estranger a Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera, què he de fer?

  Heu de seguir el programa Spain Travel Health (SpTH) del Ministeri de Sanitat i Benestar Social del Govern d'Espanya.

 • Quines persones estan EXEMPTES de presentar una prova diagnòstica de COVID-19 amb resultat negatiu?
  • Persones residents a una comunitat o ciutat autònoma espanyola amb una incidència acumulada a 14 dies INFERIOR a 60 casos per 100.000 habitants.
  • Persones que disposin del Certificat COVID Digital UE o document oficial acreditatiu de:

  - haver rebut la pauta completa de vaccinació contra la COVID-19 dins dels 8 mesos previs o una dosi com a mínim 15 dies abans del viatge i sempre dins dels 4 mesos previs.
  - o haver passat la malaltia fa menys de 6 mesos.

  • Passatgers en trànsit en un port o aeroport de les Illes Balears amb destinació final a un altre país o un altre lloc del territori espanyol.
  • Passatgers procedents de trajectes entre illes.
  • Els transportistes de mercaderies.
  • Les tripulacions d'avions i vaixells comercials o mercants.
  • Infants menors de 6 anys .
  • Infants menors de 12 anys que per motius de sentència judicial entre progenitors s'hagin de desplaçar a les Illes Balears periòdicament.
  • Persones que acreditin haver estat fora de les Illes Balears menys de 72 hores.
 • Si viaig entre les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera, he d'acreditar la meva situació de saut en relació a la COVID-19?

  No, els desplaçaments interilles no estan subjectes a control sanitari.

 • Si ja estic vaccinat, he de fer-me una prova diagnòstica per viatjar?

  No, la prova diagnòstica no s'exigirà a les persones que acreditin haver rebut la pauta completa de vaccinació contra la COVID-19 dins dels 8 mesos previs o una dosi com a mínim 15 dies abans del viatge i sempre dins dels 4 mesos previs.

  La situació vaccinal es pot acreditar amb la targeta de vaccinació o amb el Certificat COVID Digital UE

 • Qui pot fer-se una prova diagnòstica de la COVID-19 de manera gratuïta a la xarxa de laboratoris concertada pel Servei de Salut de les Illes Balears?

  Les persones residents a les Illes Balears que tornin a Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera procedents d'altres comunitats autònomes, quan l'estada fora de les Illes Balears hagi estat superior a 72 hores (3 dies), poden fer-se la prova diagnòstica de la COVID-19 en aquesta xarxa de laboratoris.

 • Quina documentació han de presentar els residents de les Illes Balears en el laboratori concertat per fer-se una prova diagnòstica de la COVID-19 de manera gratuïta?

  Els residents que concertin la prova en aquesta xarxa de laboratoris han d'aportar la documentació que cada laboratori els indiqui quan demanin cita i què, com a mínim inclourà:

  • Reserva del viatge a les Illes Balears dins de les 72 hores següents a la realització de la prova.
  • Document d'identitat DNI/NIE. En cas que el DNI/NIE no contingui un domicili de les Illes Balears, la condició de resident s'acreditarà amb un certificat de residència.

  NOTA: Alguns laboratoris exigeixen la documentació en paper (fotocopia DNI/NIE i comprovant de viatge) i un bo descargable en la seva pàgina web. Per evitar problemes, confirmau amb el laboratori de la vostra elecció el sistema de justificació documental abans d'assistir a la cita.

  Per a més informació consultau les webs de les empreses concertades: 

 • Què passa si no acredit la meva situació de salut en relació a la COVID-19?

  Si a la vostra arribada NO presentau el certificat de la prova diagnòstica de la COVID-19 amb resultat negatiu o la documentació d'exempció de la mateixa (*), teniu les opcions següents:  
    

  • Realització d'un test ràpid d'antígens en el termini màxim de 48 hores posteriors a l'arribada, en els centres habilitats a les Illes Balears per a la realització de les proves.  
  • Si us negau a sotmetre-us a la prova diagnòstica, heu de presentar una declaració per la qual us comprometeu a estar en quarantena domiciliària durant 10 dies. Aquesta opció no porta implícita l'obtenció de la baixa laboral.  
     
   (*) Si el motiu del desplaçament és fer turisme o activitats no enumerades en l'apartat de motius justificats i no acreditau la vostra situació de salut, podeu ser sancionat. 
 • Què passa si em faig la prova d’antígens en les 48h posteriors a la meva arribada?
  • En cas de fer-vos un test ràpid d'antígens en el termini màxim de 48 hores posteriors a la vostra arribada en un centre (públic o privat) de les Illes Balears. Heu d'estar en QUARANTENA fins que disposeu del resultat NEGATIU. En cas que el resultat sigui POSITIU, heu de seguir les instruccions de l'autoritat sanitària. El període de quarantena no serà susceptible de ser cobert amb una baixa laboral.
  • Heu d'enviar una fotografia del resultat de la vostra prova diagnòstica a l'adreça de correu electrònic controlpuertosyaeropuertosib@ssib.es
  • Per a les persones residents a les Illes Balears, el Servei de Salut habilita una xarxa de punts COVID EXPRÉS per fer-se test d'antígens a la seva arribada sense necessitat de reservar cita dins d'unes franges horàries determinades.
  • Les persones NO residents a les Illes Balears s'han de sotmetre al test d'antígens a la seva arribada en qualsevol centre privat.

 • Si la meva prova diagnòstica de la COVID-19 realitzada abans del viatge és positiva, puc viatjar a les Illes Balears?

  No, no podeu viatjar a les Illes Balears amb un resultat positiu en la prova diagnòstica de la COVID-19 realitzada dins les 72 hores prèvies al viatge.


QUINA ÉS LA VOSTRA RESPONSABILITAT PER VIATJAR DE MANERA SEGURA A LES ILLES BALEARS?

ABANS DEL VIATGE

 • Fer-se una prova diagnòstica de COVID-19 72 hores abans del viatge (veure excepcions més amunt). 
 • Emplenar el formulari de control sanitari (FCS) digital des d'aquesta pàgina web. 
 • Us recomanem que, si és possible, faceu el check-in online per a evitar tràmits innecessaris en l'aeroport o port.

DURANT EL VIATGE

 • Si presentau símptomes (febre, tos, dificultat respiratòria) o malestar durant el viatge, avisi a la tripulació al més aviat possible.
 • L'ús de màscara és obligatori en els mitjans de transport públic.
 • Manteniu la distància física interpersonal d'almenys 1,5m, una higiene de mans freqüent i seguiu l'etiqueta respiratòria (cobrir-se en tossir o esternudar).

EN EL PORT O AEROPORT

 • Una vegada en el port o aeroport haureu de mostrar el codi QR que serà escanejat en el control sanitari
 • Col·laborau amb els controls sanitaris establerts en el port o aeroport.
 • L'ús de màscara és obligatori en els mitjans de transport públic.
 • Manteniu la distància física interpersonal d'almenys 1,5m, una higiene de mans freqüent i seguiu l'etiqueta respiratòria (cobrir-se en tossir o esternudar).
 • A la vostra arribada a la destinació, minimitzau les interaccions amb persones i el temps d'estada en el port o aeroport, per a reduir el risc de transmissió del virus.

DURANT LA VOSTRA ESTADA

 • L'ús de màscara és obligatori.
 • Manteniu la distància física interpersonal d'almenys 1,5m, una higiene de mans freqüent i seguiu l'etiqueta respiratòria (cobrir-se en tossir o esternudar).
 • Si durant la vostra estada a les Illes Balears presentau símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre, dificultat respiratòria, tos) o altres símptomes compatibles com, per exemple, disminució de l'olfacte i del gust, calfreds, mal de coll, diarrea o vòmits, posau-vos en contacte amb l'autoritat sanitària de la comunitat autònoma de les Illes Balears telefonant a INFOCOVID 900 100 971 

MESURES DE PREVENCIÓ ENFRONT DE LA COVID-19

Si teniu símptomes, quedau a ca vostra o al lloc on us allotjau i aïllau-vos en la vostra habitació

Evitau tocar-vos ​els ulls, el nas ​i la boca

Manteniu ​1,5 metres de ​distància amb les altres persones

Tapau-vos la boca i ​el nas amb el colze ​flexionat en tossir ​o esternudar

Rentau-vos les mans freqüentment i ​meticulosament

Emprau ​mocadors d'un sol ús

INFOCOVID 900 100 971

Si teniu símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria…) telefonau al telèfon INFOCOVID

INFOCOVID PEDIÀTRIC 900 700 222

Atenció telefònica per valorar casos i orientar mares i pares sobre simptomatologia COVID-19 en infants

Alerta sanitària COVID-19 a Espanya

RECORDAU: si heu de viatjar, consultau amb la vostra aerolínia o companyia marítima abans d'anar al port o aeroport. És obligatori dur màscara en tots els espais públics a l'aire lliure i tancats si no és possible mantenir la distància de seguretat. Heu de seguir les mesures higièniques, mantenir la distància física de seguretat d'1,5 metres amb qualsevol persona i anar a recollir l’ equipatge individualment.

Us recomanam

Spain Travel Health

Spain Travel Health

Per a les persones que entrin a Espanya procedents d'altres països, independentment de la seva nacionalitat, edat o qualsevol altra consideració. No aplica als passatgers internacionals en connexió en un aeroport espanyol amb destinació final en un altre país

app RADAR COVID

app RADAR COVID

Per tu, Per tots. Descarrega-te-la

L'aplicació RADAR COVID és la millor eina que tens al teu abast per a saber si has estat en contacte estret amb alguna persona a qui se li ha diagnosticat COVID-19, i, en cas que tu t'hagis contagiat, la forma més segura d'avisar als altres sense haver de revelar la teva identitat