Memòries anuals

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Memòria Activitat IBSALUT 2018

Memòria anual del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2018

La MEMÒRIA DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS 2018 és la primera que s’edita des de l’any 2010. Durant set anys, doncs, el Servei de Salut no ha editat una memòria anual amb les xifres més significatives relatives a les àrees assistencial, econòmica, de recursos humans i tecnològica.

 

Per tant, amb aquesta MEMÒRIA s’inicia una nova etapa, en què recollirem les dades del Servei de Salut en un document a l’abast de ciutadans i professionals. L’objectiu és complementar-la amb les dels anys anteriors fins a retrotreure’ns a l’inici.

 

Ara tenim l’oportunitat de donar a conèixer l’enorme tasca que duen a terme al llarg d’un any els més de quinze mil professionals que fan feina a la sanitat pública de les Illes Balears, a les vuit gerències que la integren. Aquesta incommensurable feina del personal sanitari i no sanitari fa possible que cada dia hi siguin ateses gairebé quaranta-dues mil persones.

 

El Servei de Salut és l’empresa pública més gran del Govern de les Illes Balears, amb un pressupost d’1.550.311.185 € — un 5,8 % més que el de 2017 i un 20 % superior al de 2015—, cosa que representa gairebé el 40 % del pressupost total de la Comunitat Autònoma. Cal subratllar que la meitat del nostre pressupost es destina al personal (capítol 1). Això avala que hem continuat treballant per reduir les llistes d’espera tot aplicant el Decret de garantia de demora a fi que cap pacient no hagi d’esperar més de dos mesos per a una consulta amb l’especialista ni més de sis mesos per a una intervenció quirúrgica. Per una altra banda, hem invertit en la modernització de les infraestructures sanitàries i desenvoluparem els plans de salut mental i d’atenció a la cronicitat.

 

L’any 2018 ha estat un any de consolidació en la devolució dels drets als professionals i als ciutadans. També ha estat l’any en què hem reconegut el temps de superposició del personal d’infermeria, emmarcat en la necessitat de millorar la continuïtat assistencial, i hem incrementat el preu de l’hora de guàrdia, que estava congelat des de feia molts d’anys. Així mateix, ha estat l’any en què hem tornat a convocar oposicions (i hem fet les proves corresponents) després de més de vuit anys, en les quals hem ofert més de sis mil llocs de feina.

 

Per una altra banda, hem fet reformar les habitacions d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Universitari Son Espases, hem fet instal·lar un tomògraf a l’Hospital de Formentera i hem creat l’entitat pública empresarial Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB) per a internalitzar el servei de transport sanitari urgent.

 

L’any 2018 hem posat en marxa un important Pla d’Infraestructures, que preveu la recuperació dels antics hospitals de Son Dureta, Verge del Toro i Can Misses i la creació de tretze nous centres de salut d’atenció primària, entre altres mesures. I també hem aconseguit, finalment, que els pàrquings de Son Espases i de Can Misses siguin gratuïts, cosa que garanteix l’equitat en l’accés a tots els aparcaments dels nostres hospitals. Cal destacar també que hem iniciat les obres del Pla Director de l’Hospital de Manacor, que tenen un pressupost de més de 80 milions d’euros.

 

Vull transmetre el meu agraïment als ciutadans de les Illes Balears per confiar en el nostre sistema públic de salut, als professionals per la contribució que fan perquè aquell es desenvolupi i al Govern de les Illes Balears per haver apostat de manera ferma per impulsar la nostra sanitat pública.

 

Juli Fuster

Direcció General

 

Accés a la memòria completa