Memòries anuals

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Memòria anual del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2019

Memòria anual del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2019

El document Memòria 2019 del Servei de Salut de les Illes Balears és un resum gràfic del servei prestat als ciutadans des de les diferents àrees que engloben l’assistència sanitària pública de les Illes Balears, per part de les nou gerències que l’integren: Hospital Universitari Son Espases, Hospital Universitari Son Llàtzer, Hospital Comarcal d’Inca, Hospital de Manacor, Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, Àrea de Salut de Menorca, Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, SAMU 061 i GSAIB.

 

La Memòria 2019 del Servei de Salut està dedicada de manera especial a les infraestructures sociosanitàries derivades del Pla d’Atenció a Pacients Crònics.

 

De manera paral·lela a Mallorca, Menorca i Eivissa es van impulsar tres grans infraestructures on es prestarà l’atenció a pacients crònics en un futur: l’Hospital Son Dureta a Mallorca, l’Hospital Verge del Toro a Menorca i l’Edifici J de Can Misses a Eivissa.


En els tres casos es van iniciar les obres d’adequació: a Son Dureta es van demolir els edificis maternoinfantil i de consultes externes i es va adequar el terreny per construir el nou hospital; en el cas de Verge del Toro, es va aprovar el Pla Funcional i es van iniciar les obres d’adequació de la façana de l’edifici; en el cas de l’edifici J de Can Misses, es van començar les obres de reforma de l’antic hospital per albergar la nova àrea per a pacients crònics.


Així doncs, en 2019 es van impulsar les grans infraestructures destinades a l’atenció sanitària a la cronicitat. Però també va ser un any important per consolidar drets laborals: per primera vegada en dotze anys es va incrementar el preu de l’hora de guàrdia i es va acordar la compensació d’atenció continuada a les professionals sanitàries embarassades.


En paral·lel, al llarg de l’any es van convocar ofertes d’ocupació pública de vint-i-dues categories professionals, amb més de 3.450 places, per donar estabilitat als professionals i fidelitzar-los.


D’altra banda, l’any 2019 va suposar un salt qualitatiu quant a noves tecnologies. Es va posar en marxa el nou portal web i l’app mòbil, més accessible i transparent, amb un nombre d’utilitats molt major. En aquest sentit, l’usuari té més serveis per fer tràmits en línia, pot accedir per si mateix a la seva història clínica de salut i consultar la seva posició en les llistes d’espera dels seus processos assistencials.


Quant a l’atenció primària, es va apostar per millorar la capacitat resolutiva adquirint ecògrafs per a tots els centres de salut, a fi d’incorporar l’ecografia clínica com a eina fonamental en el procés de diagnòstic.


Per concloure aquesta presentació, vull agrair a tots els professionals del Servei de Salut la seva dedicació i esforç, ja que sense ells aquests assoliments no serien possibles. Igualment, cal estendre l’agraïment als usuaris, que ens fan créixer, evolucionar i superar-nos per oferir una assistència sanitària universal i de qualitat.


Juli Fuster
Direcció General

 

Accés a la memòria completa