Subdirecció d'Infraestructures i Serveis Generals - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Subdirecció d'Infraestructures i Serveis Generals

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció d'Infraestructures i Serveis Generals

La Subdirecció d'Infraestructures i Serveis Generals del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Secretaria General.

Direcció

Subdirectora en funcions: Maria del Mar Rosselló

Ubicació i contacte

Subdirecció d'Infraestructures i Serveis Generals
Secretaria General
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 1er pis - 07003  Palma
Tel. 971175600
 

Funcions

La Subdirecció d’Infraestructures i Serveis Generals, sota la dependència de la Secretaria General, té les funcions següents:

  1. Gestionar, planificar, supervisar, controlar i dirigir les obres.
  2. Fer propostes sobre millores i actualització de les instal·lacions.
  3. Gestionar i supervisar les empreses concessionàries en matèria de compliment de contractes i de nivells de servei.
  4. Gestionar i controlar la documentació generada a les obres segons la normativa vigent.
  5. Supervisar l’elaboració de la documentació necessària per adjudicar contractes de serveis generals i controlar que les empreses els compleixin.
  6. Dissenyar les estratègies relatives al subministrament d’energia elèctrica, gas, aigua, gasoil, etc., coordinar la contractació d’aquests serveis i controlar-ne la facturació.
  7. Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Secretaria General i les que li deleguin expressament.