Subdirecció d'Atenció Primària i Atenció a les Urgències Extrahospitalàries - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Subdirecció d'Atenció Primària i Atenció a les Urgències Extrahospitalàries

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció d'Atenció Primària i Atenció a les Urgències Extrahospitalàries

La Subdirecció d'Atenció Primària i Atenció a les Urgències Extrahospitalàries del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció d'Assistència Sanitària. La seva funció principal és assegurar el compliment de la cartera de serveis de l’atenció primària i de les urgències extrahospitalàries.

Direcció

Subdirectora: Rosa Duro Robles

Ubicació i contacte

Subdirecció d'Atenció Primària i Atenció a les Urgències Extrahospitalàries
Direcció d'Assistència Sanitària
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 3er pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

Funcions

La Subdirecció d’Atenció Primària i Atenció a les Urgències Extrahospitalàries, sota la dependència de la Direcció d'Assistència Sanitària, té les funcions següents:

  1. Assegurar el compliment de la cartera de serveis de l’atenció primària i de les urgències extrahospitalàries del Servei de Salut.
  2. Analitzar, coordinar i avaluar l’activitat i el funcionament assistencial dels centres propis i d’aquells amb serveis concertats, si n’hi ha.
  3. Establir i supervisar els programes i les línies d’actuació dels serveis d’atenció primària. Promoure l’optimització dels accessos, dels temps de resposta i de les prioritats dels processos assistencials.
  4. Establir els indicadors dels contractes de gestió per als centres d’atenció primària, que s’han d’ajustar als objectius estratègics del Servei de Salut, i fer-ne el seguiment i l’avaluació.
  5. Participar en l’elaboració del pressupost anual per a l’atenció primària de salut, i fer-ne el seguiment i l’avaluació.