Servei de Targeta Sanitària

El Servei de Targeta Sanitària està adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Direcció d'Assistència Sanitària. La funció més rellevant n'és la gestió del registre de tota la població atesa (Sistema d'Informació Poblacional) que dona lloc a l’emissió de la Targeta Sanitària Individual (TSI) com a element facilitador de l’accesibilitat per rebre assistència.

Cap del Servei

 

Ubicació i contacte

Servei de Targeta Sanitària
Direcció d'Assistència Sanitària
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2n pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

Objectius
  1. Registre unívoc de la població atesa en el Servei de Salut
  2. Emissió de la targeta sanitària
  3. Manteniment de l'estructura organitzativa dins l’aplicació de suport (CIVITAS)
  4. Difusió i formació de procediments
Funcions
  1. Identificació, acreditació, assegurament i registre de la població
  2. Emissió del document d’assistència
  3. Manteniment i registre de la zonificació sanitària, assignació de recursos d'atenció primària, explotacions estadístiques de població, formació dels procediments derivats del projecte del Sistema d’Informació Poblacional i de l’aplicació del registre, precàlcul de les quotes/nòmina capitativa, etc.
Serveis
  • Guia de carrers de les zones sanitàries dels municipis de Balears
  • Estadístiques poblacionals
  • Informació sobre els nivells elementals de cobertura de l'assistència sanitària
 Normativa
 Enllaços externs d'interès