Vocals del Consell de Direcció

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Vocals del Consell de Direcció

La composició del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears ha d’incloure la presència de la persona titular de la conselleria competent en matèria de salut, que exerceix la Presidència del Consell de Direcció, com també de les persones titulars de la Direcció General, de la Direcció de Gestió i Pressupostos i de les gerències territorials del Servei de Salut, i altres cinc vocals designats pel Consell de Govern a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria de salut.

 

Vocals del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears