Coordinacions autonòmiques sanitàries

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Coordinació Autonòmica d'Implementació del Pla d’Humanització

La Coordinació Autonòmica d'Implementació del Pla d’Humanització està adscrita al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Subdirecció d’Humanització, Atenció a l’usuari i Formació

 

La seva missió és coordinar la Implementació del Pla d’Humanització en l’Àmbit de la Salut 2022-2027, prioritzant i calendaritzant les 26 accions de les 6 línies estratègiques, donant suport a les Gerències implicades, i en treball en equip amb Subdirecció d’Humanització, Atenció al usuari i Formació.

Responsable
Carmen Zarzosa Merino
Normativa

Resolució del director general del Servei de Salut per la qual es disposa el nomenament de la Sra. Juana Maria Prieto Valle, com a Coordinadora d’Atenció a l’Usuari i Humanització dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears