Logo IBSALUT

Segona dosi de la vaccinació
contra la COVID-19

Administració d'una segona dosi del vaccí contra la COVID-19 en persones menors de seixanta anys que van rebre una primera dosi de Vaxzevria (AstraZeneca)

IDIOMA


Per a qui és aquesta informació?

Per a les persones menors de 60 anys a qui es va administrar una primera dosi del vaccí contra la COVID-19 de VaxZevria (AstraZeneca)

31 de juliol i 1r d'agost de 2021
Agafau l'agenda i anotau-hi una cita per a aquest cap de setmana!

Els professionals del Servei de Salut durant dos dies, el 31 de juliol i l'1 d'agost, us administrarem la segona dosi del vaccí contra la COVID-19 en el punt de vaccinació que escolliu

PERQUÈ S'AVANÇA L'ADMINISTRACIÓ DE LA SEGONA DOSI?

El Ministeri de Sanitat recomana completar al més aviat possible la pauta vaccinal per aconseguir la millor protecció en un període de temps més curt, reduïnt el risc de malaltia greu i hospitalització


Llegiu amb atenció la informació següent

Informació sobre la segona dosi amb Vaxzevia (AstraZeneca)

Pauta homòloga amb dues dosis de Vaxzevria (AstraZeneca)

 • Pauta amb dues dosis de Vaxzevria (anteriorment denominat COVID-19 Vaccine Astrazeneca)

  El 29 de març de 2021, la Comissió Europea va autoritzar la comercialització del vaccí Vaxzevria (anteriorment denominat COVID-19 Vaccine Astrazeneca). L’autorització garanteix els aspectes següents sobre aquest vaccí:

  • Compleix els rigorosos estàndards de la Unió Europea en matèria de qualitat, seguretat i eficàcia.
  • Es fabrica i es controla en instal·lacions aprovades i certificades d’acord amb els alts estàndards farmacèutics compatibles amb la comercialització a gran escala. 

  Així mateix, per poder concedir l’autorització es van avaluar dades sobre l’eficàcia, la seguretat i la qualitat del vaccí procedents d’estudis preclínics i assaigs clínics que van incloure més de dotze mil participants.

 • Quina eficàcia té la pauta completa amb dues dosis de Vaxzevria?

  Inicialment, en els assaigs clínics s’hi va atribuir una eficàcia del 62,6 %. No obstant això, estudis posteriors han determinat que l’efectivitat d’aquest vaccí després de completar la pauta amb dues dosis és del 89 % en la prevenció de la malaltia simptomàtica, segons dades obtingudes recentment al Regne Unit, que és on s’han administrat més dosis de Vaxzevria.

  Aquest vaccí ha demostrat capacitat per reduir les probabilitats de desenvolupar formes greus de COVID-19, de requerir ingrés hospitalari i de mort. 
   

 • Quins efectes secundaris se’n poden esperar?
  • Igual que amb altres vaccins, algunes persones poden notar efectes secundaris, normalment lleus o moderats, que solen desaparèixer al cap de 24-48 hores. Aquests són els més freqüents: sensibilitat, inflor, hematoma, dolor, enrogiment o picor al braç on s’ha injectat; cansament; febre; calfreds o sensació de febre; mal de cap; dolor muscular; nàusees; diarrea, i vòmits. Són menys intensos i freqüents després de la segona dosi.
  • Tot i que els efectes secundaris greus són molt rars, en persones que van rebre Vaxzevria s’han produït casos de coàguls de sang, especialment a llocs inusuals (cervell, intestí, fetge, melsa…), en combinació amb un nivell baix de plaquetes. La majoria d’aquests casos van ocórrer en els primers catorze dies després del vaccinació, principalment en dones de menys de seixanta anys. La probabilitat que això passi és molt baixa (actualment, s’estima que es produeix en 1 de cada 100.000 persones vaccinades després de la primera dosi).
  • Al Regne Unit, en data 12 de maig s’han administrat 23,9 milions de primeres dosis i 9 milions de segones dosis de Vaxzevria, i s’han notificat 294 casos de trombosi amb plaquetes baixes després d’administrar-ne la primera dosi i 15 casos després de la segona dosi; és a dir, aquest molt poc freqüent efecte secundari sembla ser fins i tot més rar després de la segona dosi.

 • Qui recomana administrar la segona dosi de Vaxzevria?
  • L'Agència Europea del Medicament i l'Organització Mundial de la Salut recomanen administrar la segona dosi de Vaxzevria a les persones que hagin rebut una primera dosi d’aquest vaccí. D’altra banda, el 30 d’abril de 2021 disset societats científiques —entre les quals la Societat Espanyola de Trombosi i Hemostàsia— van publicar un comunicat en el qual recomanen aquest esquema de vaccinació.
  • A més, l’opció de la segona dosi de Vaxzevria és l’autoritzada per la Comissió Europea i, per tant, la que consta en la fitxa tècnica.

Perquè us administrin la segona dosi de Vaxzevria (AstraZeneca) heu d'emplenar i imprimir un consentiment informat

Heu de dur-lo signat el dia de la cita perquè us administrin la segona dosi de Vaxzevria (AstraZeneca)

 • Consentiment informat per rebutjar la vaccinació amb Comirnaty (Pfizer) com a segona dosi després d’haver rebut una primera dosi de Vaxzevria (AstraZeneca)

  Si voleu rebutjar el vaccí Comirnaty (Pfizer/BioNtech) com a segona dosi, heu d’emplenar, imprimir i signar aquest CONSENTIMENT INFORMAT


Informació sobre la segona dosi amb Comirnaty (Pfizer/BioNtech)

Pauta heteròloga amb una primera dosi de Vaxzevria i una segona dosi de Comirnaty (Pfizer/BioNtech)

 • Pauta amb una primera dosi de Vaxzevria i una segona dosi de Comirnaty (Pfizer/BioNtech)

  Després de la notificació de quadres de trombosi amb plaquetes baixes associats a l’administració de Vaxzevria, el Ministeri de Sanitat va prendre la decisió d’ampliar l’interval d’administració de la segona dosi d’aquest vaccí fins a les setze setmanes en les persones de menys de seixanta anys amb la finalitat de poder recollir informació sobre l’alternativa d’administrar una pauta combinada amb una segona dosi de Comirnaty.

 • Quins estudis i assaigs clínics donen suport a administrar la pauta combinada de Vaxzevria i Comirnaty?

  La decisió del Ministeri de Sanitat de recomanar la segona dosi amb Comirnaty en les persones de menys de seixanta anys que han rebut la primera dosi de Vaxzevria es basa en els resultats preliminars de dos assaigs clínics en la fase II:

  • CombiVacs: amb la participació de 663 persones de menys de seixanta anys, compara l’administració de la primera dosi amb Vaxzevria i la segona dosi amb Comirnaty amb el grup de control, que va rebre només una dosi de Vaxzevria. 
   Els efectes secundaris que es van detectar van ser lleus o moderats, es limitaven a les primeres 24-48 hores, havien gairebé desaparegut al cap de tres dies i eren semblants als que apareixen després d’administrar Comirnaty. 
   No es pot calcular encara l’eficàcia d’aquesta pauta vaccinal per prevenir la COVID-19 lleu, greu o crítica i les hospitalitzacions per aquesta causa. Els resultats preliminars es basen en la determinació d’anticossos en la sang al cap de dues setmanes d’administrar la dosi de Comirnaty. En aquest sentit, els resultats obtinguts demostren que augmenta el nombre d’anticossos protectors, que es multipliquen per 150 al cap de catorze dies d’haver administrat la pauta mixta. En aquest assaig no es pot comparar el nivell d’anticossos obtingut després d’administrar la pauta combinada amb els obtinguts després d’administrar dues dosis de Vaxzevria, perquè aquesta segona possibilitat no s’ha inclòs en l’assaig.
  • Com-COV: amb la participació de 830 persones de més de cinquanta anys, distribuïdes en quatre grups, compara les dues dosis de Vaxzevria, les dues dosis de Comirnaty, la primera dosi amb Vaxzevria i la segona amb Comirnaty i, finalment, la primera dosi amb Comirnaty i la segona amb Vaxzevria. 
   Recentment s’han publicat estudis de reactogenicitat, és a dir, sobre els efectes adversos lleus que apareixen en les primeres 24-48 hores després de l’administració del vaccí. L’assaig va detectar que les persones que van rebre una combinació d’ambdós vaccins patien amb més freqüència (gairebé fins a tres vegades més) determinats efectes adversos lleus o moderats. No obstant això, aquests efectes secundaris duraven poc i s’alleujaven prenent paracetamol. Cap dels casos no va requerir hospitalització. Les dades d’immunitat estan pendents de publicació.


  Aquests estudis no permeten descartar els efectes secundaris rars o molt poc freqüents, que es detecten quan el fàrmac s’administra a un gran nombre de persones.

 • Qui recomana administrar la pauta combinada?

  Tenint en compte la situació epidemiològica actual i la disminució de la incidència de la infecció pel SARS-CoV-2 a Espanya, el 18 de maig de 2021 la Comissió de Salut Pública va acordar administrar Comirnaty com a segona dosi a les persones de menys de seixanta anys pendents de completar la pauta de vaccinació amb una primera dosi de Vaxzevria, amb l’objectiu d’evitar trombosis amb trombopènia.

   
  Pel seu costat, l'Agència Europea del Medicament no s’ha pronunciat encara sobre administrar la segona dosi amb un vaccí diferent de Vaxzevria; aquesta pauta vaccinal no figura actualment en la fitxa tècnica de cap dels vaccins autoritzats.

Per tal que us administrin la segona dosi de Comirnaty (Pfizer/BioNtech) seguiu llegint per continuar amb el procés de citació

Per ser vaccinat amb la segona dosi de Comirnaty (Pfizer/BioNtech) NO HEU DE SIGNAR cap consentiment informatQUÈ HE DE FER PER REBRE LA SEGONA DOSI DEL VACCÍ?


31 de juliol i 1r d'agost de 2021

Heu d’anar al punt de vaccinació que escolliu dins l’horari d’atenció els dies 31 de juliol o 1r d’agost perquè us administrin la segona dosi del vaccí contra la COVID-19.  

IMPORTANT: Recordau que si rebutjau la segona dosi amb  Comirnaty (Pfizer) heu de dur imprès, emplenat i signat el consentiment informat per completar la pauta amb Vaxzevria (AstraZeneca)Telèfon InfoVacuna COVID: 971211999

Telefonau-hi per a qualsevol dubte sobre cita prèvia per a la vaccinació per COVID-19

Personal administratiu l'assessoraràn sobre dubtes en el procés de cita prèvia sobre la vaccinació COVID-19
Horari d'atenció: De dilluns a dissabte de 7 a 21 hores. Diumenges i festius de 8 a 21 hores.

Informació sobre la vaccinació contra la COVID-19