Header SAMU 061

El SAMU 061 gestiona totes les cridades que es reben al número 061, classificant-les i assignant-lis una prioritat i oferint la resposta més adient en cada situació. A més, també, desenvolupem altres activitats com:

Galeria Multimèdia