Recomanacions per a les persones inmunodeprimides 2022

Quines condicions fan que les persones es considerin immunodeprimides?

Es considera que les persones estan immunodeprimides quan presenten alguna de les condicions o teràpies que s’enumeren a continuació:

  • Teràpia amb cèl·lules CAR-T (un tractament per ajudar el sistema immunitari a destruir les cèl·lules canceroses) o trasplantament de cèl·lules mare
  • Trasplantament d'òrgan sòlid
  • Tractament substitutiu renal (hemodiàlisi i diàlisi peritoneal)
  • Tractament quimioterapèutic i radioterapèutic en els 6 mesos previs a l’inici de la vaccinació per qualsevol indicació
  • Immunodeficiència primària
  • Fibrosi quística
  • Síndrome de Down amb 40 o més anys d'edat (nascuts en 1981 o abans)
  • Infecció per VIH amb menys de 200 cel·l/ml (analítica feta en els darrers 6 mesos).
  • Tractament actiu amb fàrmacs que puguin suprimir o disminuir la resposta immunitària

 

Per què es recomana posar la dosi de record a les persones immunodeprimides?

Estar immunodeprimit (tenir un sistema immunitari debilitat) suposa un risc major de patir malaltia greu per la COVID-19. A més, la resposta immunitària a la vaccinació contra la COVID-19 pot ser inferior a la de les persones que no estan immunodeprimides. Per això, es recomana administrar una dosi addicional a les persones que tinguin alguna de les condicions descrites anteriorment per completar la pauta de vaccinació inicial. A més se’ls recomana l’administració de dues dosis de record.

 

Quina pauta de vaccinació es recomana a les persones amb un risc alt d’emmalaltir greument per la COVID-19 (persones immunodeprimides)?

A les persones amb les condicions assenyalades se'ls recomana una pauta inicial de dues dosis de Comirnaty (Pfizer) o Spikevax (Moderna) i una tercera addicional als 28 dies. Aquestes tres dosis constitueixen el que s’anomena primovaccinació. També es recomana administrar la dosi de record a les persones immunodeprimides de 12 anys o més.

 

Infants de 5 a 11 anys amb alguna de les condicions de risc alt assenyalades:
•Primovaccinació: exemple de pauta recomanada: dues dosis de Comirnaty (segona dosis a les 8 setmanes) i una dosi addicional a les 8 setmanes després de la segona dosi.

•Dosis de reforç
Actualment no es recomana cap dosi de reforç en aquest grup d’edat.

 

Persones de 12 anys o més amb alguna de les condicions de risc alt assenyalades
•Primovaccinació: exemple de pauta recomanada: dues dosis del vaccí Spikevax (segona dosi als 28 dies) i una dosi addicional als 28 dies després de la segona dosi.

•Dosi de record
-Es recomana una dosi de record a partir dels 5 mesos de l’última dosis administrada (quarta dosi).
-Es recomana una segona dosi de record a partir dels 5 mesos de la quarta dosi administrada (cinquena dosi).