Prefectures de Gestió i serveis

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 28/04/2021 - Núm.5 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 5 de la revista IB-SALUT informa d'abril 2021, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

 • 08/03/2021 - L’examen del concurs oposició de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària es realitzarà el 6 de juny

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària es realitzarà el dia 6 de juny de 2021, a les 11.00 hores, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. Les seus de la prova es publicaran els propers dies en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears www.ibsalut.es

Prefectures de gestió i serveis

Total Files Count :
Total Size :
FilenameDate
An Adobe Acrobat file Resolució provisional de cap de secció del magatzem de Farmàcia de l'Hospital Universitari Son Espases07-11-2012
An Adobe Acrobat file BOIB Resolució adjudica lloc cap secció Magatzem Farmàcia Hospital Universitari Son Espases01-02-2013
An Adobe Acrobat file Resolució provisional de cap de grup de l'àrea de comptabilitat dels Serveis Centrals del Servei de Salut04-02-2013
An Adobe Acrobat file Resolució per la qual es resol provisionalment concurs provisió dues places encarregat equip personal Hospital Son Espases15-02-2013
An Adobe Acrobat file BOIB Resolució convocatòria cap de grup28-02-2013
An Adobe Acrobat file BOIB Adjudicació lloc cap grup àrea comptabilitat SSCC05-03-2013
An Adobe Acrobat file Resolució provisional lloc treball cap de grup àrea targeta sanitària04-04-2013
An Adobe Acrobat file BOIB Adjudicació lloc cap de grup àrea targeta sanitària07-05-2013
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap equip facturació tercers GAP Mallorca10-06-2013
An Adobe Acrobat file Resolució provisional de cap d'equip d'atenció primària de Mallorca de diverses zones bàsiques de salut03-07-2013
An Adobe Acrobat file Correcció d'errors de la resolució provisional de cap d'equip d'atenció primària de Mallorca de diverses zones bàsiques de salut05-07-2013
An Adobe Acrobat file BOIB Adjudicació lloc cap d'equip d'atenció primària de Mallorca de diverses zones bàsiques de salut14-08-2013
An Adobe Acrobat file BOIB Adjudicació cap secció Control de Gestió GAP30-09-2013
An Adobe Acrobat file BOIB Adjudicació cap servei AJ GAP30-09-2013
An Adobe Acrobat file Adjudicació provisional cap d'equip de facturació a tercers de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca04-10-2013
An Adobe Acrobat file Adjudicació provisional cap d'equip d'Atenció Primària de Mallorca zona bàsica de Trencadors04-02-2014
An Adobe Acrobat file BOIB ajudicació deserta plaça cap equip A.P. Trencadors11-03-2014
An Adobe Acrobat file BOIB Convocatòria cap d'equip d'Admissió en EAP de la ZBS Santa Maria del Camí08-04-2014
An Adobe Acrobat file Resolució Comissió selecció concurs cap equip AP ZBS Santa Maria02-05-2014
An Adobe Acrobat file Adjudicació provisional 2 places encarregat equip de personal ofici Hospital Son Espases08-05-2014
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap grup Àrea Targeta Sanitària SSCC29-05-2014
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap secció Anàlisi i Planificació05-09-2014
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap secció Informàtica05-09-2014
An Adobe Acrobat file Resolució provisional concurs cap equip admissió AP S'Escorxador23-09-2014
An Adobe Acrobat file Diligència publicació cap equip Admissió EAP Trencadors 223-09-2016
An Adobe Acrobat file Acord Trencadors - Resolucón23-09-2016
An Adobe Acrobat file Acord Capdepera - Resolución23-09-2016
An Adobe Acrobat file diligencia EAP capdepera23-09-2016
An Adobe Acrobat file CAP_SECCIO_COSTOS_PROVISIONAL29-11-2016
An Adobe Acrobat file CAP_SECCIO_SELECCIO_PROVISIONAL29-11-2016
An Adobe Acrobat file BOIB resolució cap de secció de Costos i Sistemes d'Informació27-01-2017
An Adobe Acrobat file BOIB resolució cap de secció de Selecció i Provisió27-01-2017
An Adobe Acrobat file Acord comissió de selecció cap d'equip d'Admissió na Burguesa31-01-2017
An Adobe Acrobat file Resolució provisional cap d'equip d'Admissió S'Escorxador31-01-2017
An Adobe Acrobat file Resolució provisional de cap d'equip d'Admissió EAP04-07-2017
An Adobe Acrobat file Acord comissió selecció Cap de Secció Nòmines SLL22-08-2017
An Adobe Acrobat file Acord Comissió de selecció cap de secció Serveis Generals SLL22-08-2017
An Adobe Acrobat file Acord llista provisional Cap de secció de Gestió Econòmica del Hospital Mateu orfila11-09-2017
An Adobe Acrobat file Acord llista provisional Cap d'equip de Control de Gestió Gerència 061 Balears14-09-2017
An Adobe Acrobat file Resolució de la comissió de selecció cap de grup del personal administratiu d'Admissió i Documentació Clínica Mateu Orfila28-09-2017
An Adobe Acrobat file Llistat provisional cap grup Relacions Laborals GAP05-10-2017
An Adobe Acrobat file Llista provisional cap grup Facturació i Cobraments GAP05-10-2017
An Adobe Acrobat file Llista provisional cap grup Personal Sanitari A2, C1 i C2 GAP05-10-2017
An Adobe Acrobat file Llista provisional puntuacions Cap de Secció de Control de Gestió (capítol I)18-12-2017
An Adobe Acrobat file Acord provisional puntuacions Cap de grup d'atenció a l'usuari(SSCC)19-12-2017
An Adobe Acrobat file HSLL Acord Com Sel Cap de Grup Adm Urgencies26-03-2018
An Adobe Acrobat file Acord de la comissió de selecció Cap Grup Inversion a HUSE12-04-2018
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de secció i serveis de recursos humans-nòmines de Son Llàtzer12-04-2018
An Adobe Acrobat file Acord provisional llista provisional de admesos i exclosos amb puntuacions Hospital Comarcal d'Inca04-07-2018
An Adobe Acrobat file Resolució provisional cap secció Nòmines per concurs H Manacor09-11-2018
An Adobe Acrobat file BOIB convocatoria jefe sección de nóminas HSLL15-11-2018
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap d'equip d'Admissió EAP de la ZBS Cas Català_CAT04-12-2018
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap d'equip d'Amissió EAP de la ZBS Casa del Mar_CAT04-12-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Convocatòria Cap de Grup EAP ZBS Es Banyer16-01-2019
An Adobe Acrobat file BOIB convocatoria jefe de Grupo EAP Es Banyer16-01-2019
An Adobe Acrobat file Resol provisional cap d'equip d'Admissió Sant Agustí-Cas Català 11-02-2019
An Adobe Acrobat file Resolució provisional jefe de equipo de Admisión Casa del Mar 13-02-2019
An Adobe Acrobat file Acord comissió cap de grup des Banyer 14-02-2019
An Adobe Acrobat file Adjudicació provisional cap grup Comptabilitat i Pressuposts GAP07-05-2019
An Adobe Acrobat file BOIB cap grup targeta sanitària ASEF09-05-2019
An Adobe Acrobat file BOIB cap grup admissió urgències H. Can Misses09-05-2019
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap d'equip d'Admissió Sant Agustí-Cas Català23-05-2019
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap d'equip d'Admissió Casa del Mar23-05-2019
An Adobe Acrobat file Acord comissió selecció llista provisional prefectura secció atenció personal estatutari HMAN27-05-2019
An Adobe Acrobat file Acord comissió selecció llistat provisional cap de grup nòminas HMAN27-05-2019
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap de Secció Central de Compres (SSCC)29-05-2019
An Adobe Acrobat file Acord de la comissió cap grup trasllats H. Mateu Orfila29-05-2019
An Adobe Acrobat file Acord de la comissió provisional cap de personal subaltern sanitari H. Son Llàtzer 05-06-2019
An Adobe Acrobat file Acord comissió cap personal subaltern logística provisional H. Son Llàtzer06-06-2019
An Adobe Acrobat file BOIB cap grup Comptabilitat i Pressuposts GAPM17-06-2019
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap grup trasllats H. Mateu Orfila25-06-2019
An Adobe Acrobat file Acord Comissió provisional mèrits cap secció Atenció Personal Estatutari HMAN02-07-2019
An Adobe Acrobat file Acord Comissió provisional mèrits cap de grup de Nòmines HMAN02-07-2019
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de personal subaltern sanitari HSLL04-07-2019
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de personal subaltern logistica HSLL04-07-2019
An Adobe Acrobat file Acuerdo comisión provisional jefe de grupo de Conciertos SSCC24-07-2019
An Adobe Acrobat file Resolució cap de secció d'Atenció al Personal Estatutari de la plantilla H. Manacor02-08-2019
An Adobe Acrobat file Resolució cap de grup de Nòmines H. Manacor02-08-2019
An Adobe Acrobat file Modifica la composició de la comissió de selecció cap de grup de Targeta Sanitària02-08-2019
An Adobe Acrobat file Persones admeses i excloses cap secció Compres05-08-2019
An Adobe Acrobat file Persones admeses i excloses definitiva cap secció Compres06-09-2019
An Adobe Acrobat file Resolució comissió cap grup d'Admissió d'Urgències17-10-2019
An Adobe Acrobat file Valoració mèrits provisional cap secció Central Compras21-10-2019
An Adobe Acrobat file Resolució definitiva cap grup d'amissió d'urgències hospital Can Misses21-01-2020
An Adobe Acrobat file Resolució provisional adjudicació Cap secció central compres30-01-2020
An Adobe Acrobat file Resolució cap de grup d’Administració Perifèrica HUSE04-02-2020
An Adobe Acrobat file Boib cap de secció central de compres 10-03-2020
An Adobe Acrobat file Boib Convocatòria cap de secció de nòmines de la plantilla orgànica autoritzada de GAP mallorca24-03-2020
An Adobe Acrobat file Boib adjudicació cap de grup d'Administració Periférica de la plantilla orgànica de HUSE27-04-2020
An Adobe Acrobat file Diligència llistes admesos i exclosos cap de grup TS H. Can Misses02-06-2020
An Adobe Acrobat file Boib convocatòria cap personal subaltern H.Mateu Orfila 18-06-2020
An Adobe Acrobat file Boib convocatòria prefactura de grup d'Admissió d'Urgències de H. Can Misses18-06-2020
An Adobe Acrobat file Boib conv. prefactura EAP de la zona Bàsica de salut de Sta Eulària des Riu18-06-2020
An Adobe Acrobat file Diligència llistes def.admesos i exclosos cap de grup Targeta sanitària p.a.H.Can Misses31-07-2020
An Adobe Acrobat file Acord Comissió resolució provisional concurs cap secció Nòmines GAP17-09-2020
An Adobe Acrobat file Valoració mèrits prov. cap de grup targeta sanitària Can Misses 25-09-2020
An Adobe Acrobat file Boib Cap secció de nòmines plantilla orgànica autoritzada gerencia A.P. Mallorca26-10-2020
An Adobe Acrobat file Boib adjudicació cap de grup Targeta Sanitària plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses02-11-2020
An Adobe Acrobat file Boib modificació de la relació de membres de la comissió de Selecció cap de grup d'Admissio d'Urgencies Can Misses02-11-2020
An Adobe Acrobat file Resolució Capdalia personal subaltern HMO02-11-2020
An Adobe Acrobat file Boib convocatòria prefactura de personal subaltern de l'Hospital Can Misses12-11-2020
An Adobe Acrobat file Boib adjudicació cap de personal subaltern plantilla orgànica de l'Hospital Mateu Orfila01-12-2020
An Adobe Acrobat file Acord Comissió Selec prefectura d'equip d'Admissió de EAP de ZBS de Sta Eulària17-12-2020
An Adobe Acrobat file Es convoca la provisió cap de grup de gestió e -SIAP H.Can Misses01-02-2021
An Adobe Acrobat file Boib convoc.cap de grup de l'equip d'atenció primaria,canal salat Menorca08-02-2021
An Adobe Acrobat file Boib convoc. Cap de grup de control de gestió HMO08-02-2021
An Adobe Acrobat file Acord prov Comissió cap de grup admissió d'urgències Hosp.Can Misses16-02-2021
An Adobe Acrobat file Acord comissió provisió prefectura de personal subaltern HCM 18-02-2021
An Adobe Acrobat file Boib resol conv. cap d'equip d'Admissió de l'Equip d'Atenció Primària Sta Eulària des Riu04-03-2021
An Adobe Acrobat file Boib conv.cap de grup de subministraments i magatzem de la plantilla orgánica aut.de l'Hospital Mateu Orfila08-03-2021
An Adobe Acrobat file Acord cap de grup de gestió d' E-SIAP Can Misses 10-03-2021
An Adobe Acrobat file Acord prov. cap de grup gestió HMO22-03-2021
An Adobe Acrobat file Acord prov Canal Salat 06-04-2021
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació defin.cap de personal subaltern H.Can Misses13-04-2021
An Adobe Acrobat file Boib resolució adjudicació E_SIAP H. Can Misses Eivissa20-04-2021
An Adobe Acrobat file Acord prov jefatura grup Suminis HMO22-04-2021
An Adobe Acrobat file Convocatoria cap secció Processos Selecció29-04-2021
An Adobe Acrobat file Convocatòria cap grup Processos Selecció29-04-2021
An Adobe Acrobat file Boib resolució cap de grup gestió plantilla org.HMO03-05-2021