Prefectures de Gestió i serveis

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 25/03/2020 - Contractació de personal sanitari. Mesures excepcionals COVID-19
 • 12/03/2020 - Ajornades les proves d'oposicions convocades per als propers 30 dies

  El Servei de Salut de les Illes Balears ha ajornat les proves d’oposicions convocades per als propers 30 dies, una mesura que s’ha adoptat en el marc de les mesures de contenció del COVID-19.

  D’aquesta manera, es suspenen els exàmens de la fase d’oposició prevists per accedir a la categoria de facultatiu especialista d’àrea (FEA) de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i, també, de Neurologia.

  Les proves s’havien de realitzar a l’Hospital Universitari Son Espases, l’Hospital Mateu Orfila i l’Hospital Can Misses el proper diumenge, 29 de març, i aquesta suspensió ha afectat aproximadament a unes 85 persones opositores.

  El Servei de Salut de les Illes Balears lamenta les molèsties que aquesta decisió hagi pogut causar i anuncia que informarà de les noves dates dels exàmens al més aviat possible.

 • Coronavirus - Informació per a professionals

  Amb la finalitat de protegir als treballadors del Servei de Salut de la possibilitat de contagiar-se per coronavirus i seguint les recomanacions del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, queden suspesos de forma temporal tots els permisos d’assistència a congressos, jornades, seminaris, convencions o cursos de formació en general, tant nacionals com internacionals.

  També queden suspesos tots aquells que estiguin previstos a qualsevol de les instal·lacions del Servei de Salut, amb excepció d’aquells que siguin habituals dins un mateix servei i que no suposin afluència de personal extern (com ara les sessions clíniques).

  S’atorgarà, a més, baixa laboral als professionals sanitaris que hagin estat en contacte amb casos positius confirmats d’infecció per coronavirus sense la protecció adient.

Prefectures de gestió i serveis

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
An Adobe Acrobat file Resolució provisional de cap de secció del magatzem de Farmàcia de l'Hospital Universitari Son Espases 07-11-2012
An Adobe Acrobat file BOIB Resolució adjudica lloc cap secció Magatzem Farmàcia Hospital Universitari Son Espases 01-02-2013
An Adobe Acrobat file Resolució provisional de cap de grup de l'àrea de comptabilitat dels Serveis Centrals del Servei de Salut 04-02-2013
An Adobe Acrobat file Resolució per la qual es resol provisionalment concurs provisió dues places encarregat equip personal Hospital Son Espases 15-02-2013
An Adobe Acrobat file BOIB Resolució convocatòria cap de grup 28-02-2013
An Adobe Acrobat file BOIB Adjudicació lloc cap grup àrea comptabilitat SSCC 05-03-2013
An Adobe Acrobat file Resolució provisional lloc treball cap de grup àrea targeta sanitària 04-04-2013
An Adobe Acrobat file BOIB Adjudicació lloc cap de grup àrea targeta sanitària 07-05-2013
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap equip facturació tercers GAP Mallorca 10-06-2013
An Adobe Acrobat file Resolució provisional de cap d'equip d'atenció primària de Mallorca de diverses zones bàsiques de salut 03-07-2013
An Adobe Acrobat file Correcció d'errors de la resolució provisional de cap d'equip d'atenció primària de Mallorca de diverses zones bàsiques de salut 05-07-2013
An Adobe Acrobat file BOIB Adjudicació lloc cap d'equip d'atenció primària de Mallorca de diverses zones bàsiques de salut 14-08-2013
An Adobe Acrobat file BOIB Adjudicació cap secció Control de Gestió GAP 30-09-2013
An Adobe Acrobat file BOIB Adjudicació cap servei AJ GAP 30-09-2013
An Adobe Acrobat file Adjudicació provisional cap d'equip de facturació a tercers de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca 04-10-2013
An Adobe Acrobat file Adjudicació provisional cap d'equip d'Atenció Primària de Mallorca zona bàsica de Trencadors 04-02-2014
An Adobe Acrobat file BOIB ajudicació deserta plaça cap equip A.P. Trencadors 11-03-2014
An Adobe Acrobat file BOIB Convocatòria cap d'equip d'Admissió en EAP de la ZBS Santa Maria del Camí 08-04-2014
An Adobe Acrobat file Resolució Comissió selecció concurs cap equip AP ZBS Santa Maria 02-05-2014
An Adobe Acrobat file Adjudicació provisional 2 places encarregat equip de personal ofici Hospital Son Espases 08-05-2014
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap grup Àrea Targeta Sanitària SSCC 29-05-2014
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap secció Anàlisi i Planificació 05-09-2014
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap secció Informàtica 05-09-2014
An Adobe Acrobat file Resolució provisional concurs cap equip admissió AP S'Escorxador 23-09-2014
An Adobe Acrobat file Diligència publicació cap equip Admissió EAP Trencadors 2 23-09-2016
An Adobe Acrobat file Acord Trencadors - Resolucón 23-09-2016
An Adobe Acrobat file Acord Capdepera - Resolución 23-09-2016
An Adobe Acrobat file diligencia EAP capdepera 23-09-2016
An Adobe Acrobat file CAP_SECCIO_COSTOS_PROVISIONAL 29-11-2016
An Adobe Acrobat file CAP_SECCIO_SELECCIO_PROVISIONAL 29-11-2016
An Adobe Acrobat file BOIB resolució cap de secció de Costos i Sistemes d'Informació 27-01-2017
An Adobe Acrobat file BOIB resolució cap de secció de Selecció i Provisió 27-01-2017
An Adobe Acrobat file Acord comissió de selecció cap d'equip d'Admissió na Burguesa 31-01-2017
An Adobe Acrobat file Resolució provisional cap d'equip d'Admissió S'Escorxador 31-01-2017
An Adobe Acrobat file Resolució provisional de cap d'equip d'Admissió EAP 04-07-2017
An Adobe Acrobat file Acord Comissió de selecció cap de secció Serveis Generals SLL 22-08-2017
An Adobe Acrobat file Acord comissió selecció Cap de Secció Nòmines SLL 22-08-2017
An Adobe Acrobat file Acord llista provisional Cap de secció de Gestió Econòmica del Hospital Mateu orfila 11-09-2017
An Adobe Acrobat file Acord llista provisional Cap d'equip de Control de Gestió Gerència 061 Balears 14-09-2017
An Adobe Acrobat file Resolució de la comissió de selecció cap de grup del personal administratiu d'Admissió i Documentació Clínica Mateu Orfila 28-09-2017
An Adobe Acrobat file Llistat provisional cap grup Relacions Laborals GAP 05-10-2017
An Adobe Acrobat file Llista provisional cap grup Facturació i Cobraments GAP 05-10-2017
An Adobe Acrobat file Llista provisional cap grup Personal Sanitari A2, C1 i C2 GAP 05-10-2017
An Adobe Acrobat file Llista provisional puntuacions Cap de Secció de Control de Gestió (capítol I) 18-12-2017
An Adobe Acrobat file Acord provisional puntuacions Cap de grup d'atenció a l'usuari(SSCC) 19-12-2017
An Adobe Acrobat file HSLL Acord Com Sel Cap de Grup Adm Urgencies 26-03-2018
An Adobe Acrobat file Acord de la comissió de selecció Cap Grup Inversion a HUSE 12-04-2018
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de secció i serveis de recursos humans-nòmines de Son Llàtzer 12-04-2018
An Adobe Acrobat file Acord provisional llista provisional de admesos i exclosos amb puntuacions Hospital Comarcal d'Inca 04-07-2018
An Adobe Acrobat file Resolució provisional cap secció Nòmines per concurs H Manacor 09-11-2018
An Adobe Acrobat file BOIB convocatoria jefe sección de nóminas HSLL 15-11-2018
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap d'equip d'Admissió EAP de la ZBS Cas Català_CAT 04-12-2018
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap d'equip d'Amissió EAP de la ZBS Casa del Mar_CAT 04-12-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Convocatòria Cap de Grup EAP ZBS Es Banyer 16-01-2019
An Adobe Acrobat file BOIB convocatoria jefe de Grupo EAP Es Banyer 16-01-2019
An Adobe Acrobat file Resol provisional cap d'equip d'Admissió Sant Agustí-Cas Català 11-02-2019
An Adobe Acrobat file Resolució provisional jefe de equipo de Admisión Casa del Mar 13-02-2019
An Adobe Acrobat file Acord comissió cap de grup des Banyer 14-02-2019
An Adobe Acrobat file Adjudicació provisional cap grup Comptabilitat i Pressuposts GAP 07-05-2019
An Adobe Acrobat file BOIB cap grup targeta sanitària ASEF 09-05-2019
An Adobe Acrobat file BOIB cap grup admissió urgències H. Can Misses 09-05-2019
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap d'equip d'Admissió Sant Agustí-Cas Català 23-05-2019
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap d'equip d'Admissió Casa del Mar 23-05-2019
An Adobe Acrobat file Acord comissió selecció llista provisional prefectura secció atenció personal estatutari HMAN 27-05-2019
An Adobe Acrobat file Acord comissió selecció llistat provisional cap de grup nòminas HMAN 27-05-2019
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap de Secció Central de Compres (SSCC) 29-05-2019
An Adobe Acrobat file Acord de la comissió cap grup trasllats H. Mateu Orfila 29-05-2019
An Adobe Acrobat file Acord de la comissió provisional cap de personal subaltern sanitari H. Son Llàtzer 05-06-2019
An Adobe Acrobat file Acord comissió cap personal subaltern logística provisional H. Son Llàtzer 06-06-2019
An Adobe Acrobat file BOIB cap grup Comptabilitat i Pressuposts GAPM 17-06-2019
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap grup trasllats H. Mateu Orfila 25-06-2019
An Adobe Acrobat file Acord Comissió provisional mèrits cap secció Atenció Personal Estatutari HMAN 02-07-2019
An Adobe Acrobat file Acord Comissió provisional mèrits cap de grup de Nòmines HMAN 02-07-2019
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de personal subaltern logistica HSLL 04-07-2019
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de personal subaltern sanitari HSLL 04-07-2019
An Adobe Acrobat file Acuerdo comisión provisional jefe de grupo de Conciertos SSCC 24-07-2019
An Adobe Acrobat file Resolució cap de secció d'Atenció al Personal Estatutari de la plantilla H. Manacor 02-08-2019
An Adobe Acrobat file Resolució cap de grup de Nòmines H. Manacor 02-08-2019
An Adobe Acrobat file Modifica la composició de la comissió de selecció cap de grup de Targeta Sanitària 02-08-2019
An Adobe Acrobat file Persones admeses i excloses cap secció Compres 05-08-2019
An Adobe Acrobat file Persones admeses i excloses definitiva cap secció Compres 06-09-2019
An Adobe Acrobat file Resolució comissió cap grup d'Admissió d'Urgències 17-10-2019
An Adobe Acrobat file Valoració mèrits provisional cap secció Central Compras 21-10-2019
An Adobe Acrobat file Resolució definitiva cap grup d'amissió d'urgències hospital Can Misses 21-01-2020
An Adobe Acrobat file Resolució provisional adjudicació Cap secció central compres 30-01-2020
An Adobe Acrobat file Resolució cap de grup d’Administració Perifèrica HUSE 04-02-2020
An Adobe Acrobat file Resolució cap de secció central de compres 10-03-2020
An Adobe Acrobat file Boib Convocatòria cap de secció de nòmines de la plantilla orgànica autoritzada de GAP mallorca 24-03-2020