Prefectures de Gestió i serveis

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Prefectures de gestió i serveis

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
An Adobe Acrobat file Resolució provisional de cap de secció del magatzem de Farmàcia de l'Hospital Universitari Son Espases 07-11-2012
An Adobe Acrobat file BOIB Resolució adjudica lloc cap secció Magatzem Farmàcia Hospital Universitari Son Espases 01-02-2013
An Adobe Acrobat file Resolució provisional de cap de grup de l'àrea de comptabilitat dels Serveis Centrals del Servei de Salut 04-02-2013
An Adobe Acrobat file Resolució per la qual es resol provisionalment concurs provisió dues places encarregat equip personal Hospital Son Espases 15-02-2013
An Adobe Acrobat file BOIB Resolució convocatòria cap de grup 28-02-2013
An Adobe Acrobat file BOIB Adjudicació lloc cap grup àrea comptabilitat SSCC 05-03-2013
An Adobe Acrobat file Resolució provisional lloc treball cap de grup àrea targeta sanitària 04-04-2013
An Adobe Acrobat file BOIB Adjudicació lloc cap de grup àrea targeta sanitària 07-05-2013
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap equip facturació tercers GAP Mallorca 10-06-2013
An Adobe Acrobat file Resolució provisional de cap d'equip d'atenció primària de Mallorca de diverses zones bàsiques de salut 03-07-2013
An Adobe Acrobat file Correcció d'errors de la resolució provisional de cap d'equip d'atenció primària de Mallorca de diverses zones bàsiques de salut 05-07-2013
An Adobe Acrobat file BOIB Adjudicació lloc cap d'equip d'atenció primària de Mallorca de diverses zones bàsiques de salut 14-08-2013
An Adobe Acrobat file BOIB Adjudicació cap secció Control de Gestió GAP 30-09-2013
An Adobe Acrobat file BOIB Adjudicació cap servei AJ GAP 30-09-2013
An Adobe Acrobat file Adjudicació provisional cap d'equip de facturació a tercers de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca 04-10-2013
An Adobe Acrobat file Adjudicació provisional cap d'equip d'Atenció Primària de Mallorca zona bàsica de Trencadors 04-02-2014
An Adobe Acrobat file BOIB ajudicació deserta plaça cap equip A.P. Trencadors 11-03-2014
An Adobe Acrobat file BOIB Convocatòria cap d'equip d'Admissió en EAP de la ZBS Santa Maria del Camí 08-04-2014
An Adobe Acrobat file Resolució Comissió selecció concurs cap equip AP ZBS Santa Maria 02-05-2014
An Adobe Acrobat file Adjudicació provisional 2 places encarregat equip de personal ofici Hospital Son Espases 08-05-2014
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap grup Àrea Targeta Sanitària SSCC 29-05-2014
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap secció Anàlisi i Planificació 05-09-2014
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap secció Informàtica 05-09-2014
An Adobe Acrobat file Resolució provisional concurs cap equip admissió AP S'Escorxador 23-09-2014
An Adobe Acrobat file Diligència publicació cap equip Admissió EAP Trencadors 2 23-09-2016
An Adobe Acrobat file Acord Trencadors - Resolucón 23-09-2016
An Adobe Acrobat file Acord Capdepera - Resolución 23-09-2016
An Adobe Acrobat file diligencia EAP capdepera 23-09-2016
An Adobe Acrobat file CAP_SECCIO_COSTOS_PROVISIONAL 29-11-2016
An Adobe Acrobat file CAP_SECCIO_SELECCIO_PROVISIONAL 29-11-2016
An Adobe Acrobat file BOIB resolució cap de secció de Costos i Sistemes d'Informació 27-01-2017
An Adobe Acrobat file BOIB resolució cap de secció de Selecció i Provisió 27-01-2017
An Adobe Acrobat file Acord comissió de selecció cap d'equip d'Admissió na Burguesa 31-01-2017
An Adobe Acrobat file Resolució provisional cap d'equip d'Admissió S'Escorxador 31-01-2017
An Adobe Acrobat file Resolució provisional de cap d'equip d'Admissió EAP 04-07-2017
An Adobe Acrobat file Acord comissió selecció Cap de Secció Nòmines SLL 22-08-2017
An Adobe Acrobat file Acord Comissió de selecció cap de secció Serveis Generals SLL 22-08-2017
An Adobe Acrobat file Acord llista provisional Cap de secció de Gestió Econòmica del Hospital Mateu orfila 11-09-2017
An Adobe Acrobat file Acord llista provisional Cap d'equip de Control de Gestió Gerència 061 Balears 14-09-2017
An Adobe Acrobat file Resolució de la comissió de selecció cap de grup del personal administratiu d'Admissió i Documentació Clínica Mateu Orfila 28-09-2017
An Adobe Acrobat file Llistat provisional cap grup Relacions Laborals GAP 05-10-2017
An Adobe Acrobat file Llista provisional cap grup Facturació i Cobraments GAP 05-10-2017
An Adobe Acrobat file Llista provisional cap grup Personal Sanitari A2, C1 i C2 GAP 05-10-2017
An Adobe Acrobat file Llista provisional puntuacions Cap de Secció de Control de Gestió (capítol I) 18-12-2017
An Adobe Acrobat file Acord provisional puntuacions Cap de grup d'atenció a l'usuari(SSCC) 19-12-2017
An Adobe Acrobat file HSLL Acord Com Sel Cap de Grup Adm Urgencies 26-03-2018
An Adobe Acrobat file Acord de la comissió de selecció Cap Grup Inversion a HUSE 12-04-2018
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de secció i serveis de recursos humans-nòmines de Son Llàtzer 12-04-2018
An Adobe Acrobat file Acord provisional llista provisional de admesos i exclosos amb puntuacions Hospital Comarcal d'Inca 04-07-2018
An Adobe Acrobat file Resolució provisional cap secció Nòmines per concurs H Manacor 09-11-2018
An Adobe Acrobat file BOIB convocatoria jefe sección de nóminas HSLL 15-11-2018
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap d'equip d'Amissió EAP de la ZBS Casa del Mar_CAT 04-12-2018
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap d'equip d'Admissió EAP de la ZBS Cas Català_CAT 04-12-2018
An Adobe Acrobat file BOIB Convocatòria Cap de Grup EAP ZBS Es Banyer 16-01-2019
An Adobe Acrobat file BOIB convocatoria jefe de Grupo EAP Es Banyer 16-01-2019
An Adobe Acrobat file Resol provisional cap d'equip d'Admissió Sant Agustí-Cas Català 11-02-2019
An Adobe Acrobat file Resolució provisional jefe de equipo de Admisión Casa del Mar 13-02-2019
An Adobe Acrobat file Acord comissió cap de grup des Banyer 14-02-2019
An Adobe Acrobat file Adjudicació provisional cap grup Comptabilitat i Pressuposts GAP 07-05-2019
An Adobe Acrobat file BOIB cap grup admissió urgències H. Can Misses 09-05-2019
An Adobe Acrobat file BOIB cap grup targeta sanitària ASEF 09-05-2019
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap d'equip d'Admissió Sant Agustí-Cas Català 23-05-2019
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap d'equip d'Admissió Casa del Mar 23-05-2019
An Adobe Acrobat file Acord comissió selecció llista provisional prefectura secció atenció personal estatutari HMAN 27-05-2019
An Adobe Acrobat file Acord comissió selecció llistat provisional cap de grup nòminas HMAN 27-05-2019
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap de Secció Central de Compres (SSCC) 29-05-2019
An Adobe Acrobat file Acord de la comissió cap grup trasllats H. Mateu Orfila 29-05-2019
An Adobe Acrobat file Acord de la comissió provisional cap de personal subaltern sanitari H. Son Llàtzer 05-06-2019
An Adobe Acrobat file Acord comissió cap personal subaltern logística provisional H. Son Llàtzer 06-06-2019
An Adobe Acrobat file BOIB cap grup Comptabilitat i Pressuposts GAPM 17-06-2019
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap grup trasllats H. Mateu Orfila 25-06-2019
An Adobe Acrobat file Acord Comissió provisional mèrits cap de grup de Nòmines HMAN 02-07-2019
An Adobe Acrobat file Acord Comissió provisional mèrits cap secció Atenció Personal Estatutari HMAN 02-07-2019
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de personal subaltern logistica HSLL 04-07-2019
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de personal subaltern sanitari HSLL 04-07-2019
An Adobe Acrobat file Acuerdo comisión provisional jefe de grupo de Conciertos SSCC 24-07-2019
An Adobe Acrobat file Resolució cap de secció d'Atenció al Personal Estatutari de la plantilla H. Manacor 02-08-2019
An Adobe Acrobat file Resolució cap de grup de Nòmines H. Manacor 02-08-2019
An Adobe Acrobat file Modifica la composició de la comissió de selecció cap de grup de Targeta Sanitària 02-08-2019
An Adobe Acrobat file Persones admeses i excloses cap secció Compres 05-08-2019
An Adobe Acrobat file Persones admeses i excloses definitiva cap secció Compres 06-09-2019
An Adobe Acrobat file Resolució comissió cap grup d'Admissió d'Urgències 17-10-2019
An Adobe Acrobat file Valoració mèrits provisional cap secció Central Compras 21-10-2019
An Adobe Acrobat file Resolució definitiva cap grup d'amissió d'urgències hospital Can Misses 21-01-2020