Crida pública

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 01/06/2020 - IDISBA demana col·laboració en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut»

  L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdisBa) demana la col·laboració dels professionals per participar en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut», amb el qual es pretén conèixer l'impacte que la crisi derivada de la pandèmia està tenint en els treballadors de la salut.


  El projecte té l'informe favorable del Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB). Té una durada de sis mesos, durant els quals les persones que hi participin hauran de respondre un qüestionari vuit vegades.

 • 18/05/2020 - Ajornaments dels exàmens de les categories: Tècnic/tècnica especialista en documentació sanitaria, i Farmàceutic/Farmacèutica d’atenció primària

  Us informam que el dia 16 de maig de 2020, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears que aproven l’ajornament dels exàmens de les següents categories:

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

 • 25/03/2020 - Contractació de personal sanitari. Mesures excepcionals COVID-19
 • Coronavirus - Informació per a professionals

  Amb la finalitat de protegir als treballadors del Servei de Salut de la possibilitat de contagiar-se per coronavirus i seguint les recomanacions del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, queden suspesos de forma temporal tots els permisos d’assistència a congressos, jornades, seminaris, convencions o cursos de formació en general, tant nacionals com internacionals.

  També queden suspesos tots aquells que estiguin previstos a qualsevol de les instal·lacions del Servei de Salut, amb excepció d’aquells que siguin habituals dins un mateix servei i que no suposin afluència de personal extern (com ara les sessions clíniques).

  S’atorgarà, a més, baixa laboral als professionals sanitaris que hagin estat en contacte amb casos positius confirmats d’infecció per coronavirus sense la protecció adient.

contractació de personal sanitari

Mesures excepcionals de contractació de personal sanitari davant l’emergència provocada per la pandèmia de COVID-19

D’acord amb l’Ordre SND/232/2020, de 15 març, per la qual s’adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, el Servei de Salut de les Illes Balears adoptarà, en cas de necessitat, mesures excepcionals de contractació de personal sanitari. El nostre objectiu primordial és garantir la cobertura sanitària a tota la població i la continuïtat dels serveis. 

Hem d’estar preparats davant una possible falta de professionals com a conseqüència d’aquesta situació d’emergència sanitària. Per això demanam als col·lectius següents que informin de la seva disponibilitat

A quin tipus de professionals va dirigit?
 • Professionals mèdics

  Professionals mèdics que no estiguin en la Borsa Única i que estiguin disponibles per prestar serveis


  ASSUMPTE: METGE

 • Professionals infermers

  Professionals infermers que no estiguin en la Borsa Única i que estiguin disponibles per prestar serveis


  ASSUMPTE: INFERMER

 • Metge intern resident (MIR)

  Personal amb un grau o llicenciatura en medicina que hagin fet les proves selectives MIR de 2018-2019 i que hi hagin superat la puntuació mínima, és a dir, candidats MIR aprovats sense plaça


  ASSUMPTE: MIR

 • Professionals mèdics pendents d'homologació

  Professionals amb títol d’especialista obtingut en un estat que no sigui membre de la Unió Europea


  ASSUMPTE: METGE PENDENT D’HOMOLOGACIÓ

 • Professionals mèdics jubiltas/jubilades

  Professionals mèdics jubilats de menys de 70 anys


  ASSUMPTE: METGE_JUBILAT

 • Professionals infermers jubilats/jubilades

  Professionals infermers jubilats de menys de 70 anys


  ASSUMPTE: INFERMER_JUBILAT

Com hi heu de contactar?

Si us trobau en algun dels grups descrits i estau interessat a prestar serveis com a personal sanitari, escriviu un correu electrònic informant de la vostra disponibilitat a bolsaunica@ssib.es, indicant en l’assumpte el col·lectiu al qual pertanyeu i adjuntant un breu currículum.

Per exemple, un metge jubilat ha d’indicar «metge_jubilat» en el'assumpte del correu electrònic

1. Correu electrònic

Escriviu un correu electrònic informant de la vostra disponibilitat

2. Assumpte

Indiqueu en l’assumpte el col·lectiu al qual pertanyeu

3. Currículum

A continuació adjunteu un breu currículum


Per als professionals que ja són en la Borsa Única

Els professionals inscrits actualment en la Borsa Única del Servei de Salut han de comprovar la seva situació en la Web del Candidat. Els que estiguin en la situació de «disponible» no han d’enviar el seu currículum. No obstant això, si hi observen qualsevol incidència la poden notificar escrivint a l’adreça electrònica incidencias.bolsa@ibsalut.es.

Contacte i/o mobilització

Els professionals que hagin indicat que estan disponibles seran contactats i/o mobilitzats, si escau, en funció de les necessitats de cada moment i de la manera més àgil possible.