Avisos i novetats

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Avisos i novetats de carrera professional

El Servei de Salut informa: carrera professional ordinària (data de tall: 30 de juny de 2016)

El 14 de juny de 2018 s’ha publicat en el web del Servei de Salut de les Illes Balears i en els taulers d’anuncis de les gerències territorials i dels Serveis Centrals la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de juny de 2018 per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses —indicant-ne les causes d’exclusió— que han participat en la convocatòria ordinària (procediment: 30 de juny de 2016) per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional del personal estatutari del Servei de Salut.

Només les sol·licituds de les persones admeses (una vegada que s’aprovi la llista definitiva) passaran a la fase següent de valoració del bloc I, relatiu a formació, docència i recerca. 

Es concedeix un termini de 10 dies hàbils comptadors des del 15 de juny de 2018 (és a dir, fins al 28 de juny) per esmenar les deficiències assenyalades en la llista de persones excloses de la convocatòria o per formular les al·legacions que s’estimin convenients per mitjà del model de sol·licitud per presentar al·legacions que figura en l’annex 5 de la Resolució. 

A causa d’un error en la valoració del mèrit del nivell de coneixements de català en l’aplicació informàtica de sol·licitud del reconeixement de carrera respecte del personal sanitari, es concedeix un termini de 10 dies hàbils comptadors des del 15 de juny de 2018, (és a dir, fins al 28 de juny) perquè el personal sanitari que ha participat en la convocatòria de carrera ordinària de 2016 presenti els certificats de coneixements de català A1, A2, B1, B2, C1, C2 o LA que no hagi presentat juntament amb la sol·licitud de reconeixement de carrera. Aquests certificats es consideren mèrits i no requisits, d’acord amb la normativa vigent el 30 de juny de 2016, i per això computen en el barem de carrera. 

Es posen a disposició de les persones interessades l’adreça electrònica <Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.> i els números de telèfon 971 170 093 i 971 170 096 per a qualsevol aclariment amb relació a aquest tema o per demanar cita per tal de revisar l’expedient i les causes d’exclusió abans de presentar al·legacions.