Quadre de Comandament Dades Assistencials - Llistes d'Espera
Indicadors Setembre 2021
Indicadors Valor Valor MM AA Desviació
Consultes Externes
Pacients en LEC 60.738 42.421 43,18%
Pacients demora > 60 dies 18.189 16.067 13,21%
Demora mitjana LEC 49,44 64,71 -23,60%
Quirúrgic
Pacients en LEQ 14.269 12.391 15,16%
Pacients demora > 180 dies 3.328 4.735 -29,71%
Demora mitjana LEQ 133,04 149,91 -11,25%
Resum General de l’àrea