Quadre de Comandament Dades Assistencials - Llistes d'Espera
Indicadors Agost 2023
Indicadors Valor Valor MM AA Desviació
Consultes Externes
Pacients en LEC 77.890 68.052 14,46%
Pacients demora > 60 dies 33.036 26.793 23,30%
Demora mitjana LEC 77,29 63,96 20,85%
Quirúrgic
Pacients en LEQ 14.797 14.152 4,56%
Pacients demora > 180 dies 3.225 3.011 7,11%
Demora mitjana LEQ 133,80 128,09 4,46%
Resum General de l’àrea