Quadre de Comandament Dades Assistencials - Llistes d'Espera
Indicadors Abril 2024
Indicadors Valor Valor MM AA Desviació
Consultes Externes
Pacients en LEC 79.520 71.638 11,00%
Pacients demora > 60 dies 32.867 26.793 22,67%
Demora mitjana LEC 81,17 72,81 11,48%
Quirúrgic
Pacients en LEQ 13.805 14.110 -2,16%
Pacients demora > 180 dies 2.236 2.865 -21,95%
Demora mitjana LEQ 104,86 120,33 -12,86%
Resum General de l’àrea