Quadre de Comandament Dades Assistencials - Llistes d'Espera
Indicadors Juny 2019
Indicadors Valor Valor MM AA Desviació
Consultes Externes
Pacients en LEC 45.984 35.683 28,87%
Pacients demora > 60 dies 6.872 2.792 146,13%
Demora mitjana LEC 35,50 27,96 26,97%
Quirúrgic
Pacients en LEQ 11.906 13.210 -9,87%
Pacients demora > 180 dies 614 627 -2,07%
Demora mitjana LEQ 73,13 72,29 1,16%
Resum General de l’àrea