Quadre de Comandament Dades Assistencials - Llistes d'Espera
Indicadors Juliol 2021
Indicadors Valor Valor MM AA Desviació
Consultes Externes
Pacients en LEC 54.081 40.300 34,20%
Pacients demora > 60 dies 12.725 13.757 -7,50%
Demora mitjana LEC 45,83 65,05 -29,55%
Quirúrgic
Pacients en LEQ 12.975 11.971 8,39%
Pacients demora > 180 dies 2.671 3.960 -32,55%
Demora mitjana LEQ 126,71 139,39 -9,10%
Resum General de l’àrea