Quadre de Comandament Dades Assistencials - Llistes d'Espera
Indicadors Desembre 2020
Indicadors Valor Valor MM AA Desviació
Consultes Externes
Pacients en LEC 39.348 41.353 -4,85%
Pacients demora > 60 dies 8.606 6.814 26,30%
Demora mitjana LEC 46,91 39,10 19,98%
Quirúrgic
Pacients en LEQ 11.611 12.057 -3,70%
Pacients demora > 180 dies 3.099 641 383,46%
Demora mitjana LEQ 135,31 79,06 71,15%
Resum General de l’àrea