Quadre de Comandament Dades Assistencials - Llistes d'Espera
Indicadors Febrer 2020
Indicadors Valor Valor MM AA Desviació
Consultes Externes
Pacients en LEC 45.168 41.366 9,19%
Pacients demora > 60 dies 5.701 5.324 7,08%
Demora mitjana LEC 31,96 29,92 6,82%
Quirúrgic
Pacients en LEQ 12.800 12.930 -1,01%
Pacients demora > 180 dies 817 809 0,99%
Demora mitjana LEQ 78,01 80,49 -3,09%
Resum General de l’àrea