Consultau aquí  la informació sobre la campanya de vaccinació combinada contra la COVID-19/grip i demanau cita per vaccinar-vos si sou candidat/candidata a la vaccinació.

Campanya de vaccinació combinada contra la COVID-19/GRIP 2022/2023

La vaccinació combinada consisteix en l’administració conjunta d’una dosi de record del vaccí contra la COVID-19 i el vaccí contra la grip.


Per rebre la dosi de record del vaccí contra la COVID-19 heu d’haver completat prèviament la pauta de primovaccinació. Es recomana completar-la al més aviat possible (incloent la dosi addicional en les persones amb immunosupressió).


La dosi de record s'administrarà independentment del número de dosis rebudes amb anterioritat, almenys 5 mesos des de l'última dosi administrada.


Informació per a les persones immunodeprimides sobre el vaccí contra la COVID-19

Les persones candidates a la vaccinació combinada poden demanar cita a partir del 13 d'octubre de 2022

 • Quines condicions fan que les persones es considerin immunodeprimides?

  Es considera que les persones estan immunodeprimides quan presenten alguna de les condicions o teràpies que s’enumeren a continuació:

  • Teràpia amb cèl·lules CAR-T (un tractament per ajudar el sistema immunitari a destruir les cèl·lules canceroses) o trasplantament de cèl·lules mare.
  • Trasplantament d'òrgan sòlid
  • Tractament substitutiu renal (hemodiàlisi i diàlisi peritoneal)
  • Tractament quimioterapèutic i radioterapèutic en els 6 mesos previs a l’inici de la vaccinació per qualsevol indicació
  • Immunodeficiència primària
  • Fibrosi quística.
  • Síndrome de Down amb 40 o més anys d'edat (nascuts en 1981 o abans)
  • Infecció per VIH amb menys de 200 cel·l/ml (analítica feta en els darrers 6 mesos).
  • Tractament actiu amb fàrmacs que puguin suprimir o disminuir la resposta immunitària.
 • Per què es recomana posar la dosi de record a les persones immunodeprimides?

  Per què es recomana posar la dosi de record a les persones immunodeprimides?

  Estar immunodeprimit (tenir un sistema immunitari debilitat) suposa un risc major de patir malaltia greu per la COVID-19. A més, la resposta immunitària a la vaccinació contra la COVID-19 pot ser inferior a la de les persones que no estan immunodeprimides. Per això, es recomana administrar una dosi addicional a les persones que tinguin alguna de les condicions descrites anteriorment per completar la pauta de vaccinació inicial. A més se’ls recomana l’administració de dues dosis de reforç.

 • Quina pauta de vaccinació es recomana a les persones amb un risc alt d’emmalaltir greument per la COVID-19 (persones immunodeprimides)?

  A les persones amb les condicions assenyalades se'ls recomana una pauta inicial de dues dosis de Comirnaty (Pfizer) o Spikevax (Moderna) i una tercera addicional als 28 dies. Aquestes tres dosis constitueixen el que s’anomena primovaccinació.
  També es recomana administrar la dosi de record a les persones immunodeprimides de 12 anys o més.

  Infants de 5 a 11 anys amb alguna de les condicions de risc alt assenyalades:


  •Primovaccinació
  Exemple de pauta recomanada: dues dosis de Comirnaty (segona dosis a les 8 setmanes) i una dosi addicional a les 8 setmanes després de la segona dosi.

  •Dosis de reforç
  Actualment no es recomana cap dosi de reforç en aquest grup d’edat.

  Persones de 12 anys o més amb alguna de les condicions de risc alt assenyalades


  •Primovaccinació
  Exemple de pauta recomanada: dues dosis del vaccí Spikevax (segona dosi als 28 dies) i una dosi addicional als 28 dies després de la segona dosi.

  •Dosi de record
  -Es recomana una dosi de record a partir dels 5 mesos de l’última dosis administrada (quarta dosi).
  -Es recomana una segona dosi de record a partir dels 5 mesos de la quarta dosi administrada (cinquena dosi).


Vaccinació contra la COVID-19 en xifres

La cobertura de vaccinació és el percentatge de persones vaccinades respecte de la població a vaccinar o població diana. 

La població diana ve definida en l'estratègia de vaccinació del Ministeri de Sanitat i està subjecta a processos continus de verificació i actualització per part del Servei de Salut de les Illes Balears.Telèfon InfoVacuna: 971211999

Telefonau-hi per demanar cita o si teniu dubtes sobre la vaccinació

Personal administratiu us atendrà de dilluns al dissabte, de 7 a 21 hores. Diumenge i festius, de 8 a 21 hores.


Continuau prenent les mesures per protegir-vos de la COVID-19

Vaccinau-vos contra la COVID-19, emprau màscara, manteniu la distància d’almenys 2 metres, evitau multituds, rentau-vos les mans sovint i ventilau els espais.