Persones candidates a la vaccinació combinada contra la COVID-19/grip 2022

Les persones candidates a la vaccinació combinada COVID-19/Grip poden reservar cita amb BITCITA. Els residents a Mallorca i Menorca, a més, poden anar SENSE CITA a qualsevol dels punts d'aquest mapa dins l'horari d'atenció.

Són els següents grups de pobalció:

Persones de 60 anys o més.

Persones de 12 a 59 anys amb alguna de les condicions de risc següents:

 • Malaltia crònica cardiovascular
 • Malaltia crònica neurològica
 • Malaltia crònica respiratòria (inclou asma, fibrosi quística i displàsia broncopulmonar)
 • Diabetis mellitus
 • Obesitat mòrbida (índex de massa corporal ≥40 en adults, ≥35 en adolescents o ≥3 DS en la infància)
 • Malaltia renal crònica i síndrome nefròtic
 • Hemoglobinopaties i anèmies
 • Hemofília, altres trastorns de la coagulació i trastorns hemorràgics crònics, així com receptors d’hemoderivats i transfusions múltiples
 • Asplènia o disfunció esplènica greu
 • Malaltia hepàtica crònica, incloent alcoholisme crònic
 • Malalties neuromusculars greus
 • Càncer i hemopaties malignes
 • Implant coclear o esperant-lo
 • Fístula de líquid cefaloraquidi
 • Malaltia celíaca
 • Malaltia inflamatòria crònica
 • Trastorns i malalties que comporten disfunció cognitiva: síndrome de Down, demències i d’altres
 • Immunosupressió:
  • Immunodeficiències primàries
  • Infecció per VIH
  • Per fàrmacs inmunossupresors 
  • Persones receptores de trasplantaments de  cèl·lules mare o d'òrgan sòlid
  • Dèficit de complement
  • Teràpia amb cèl·lules CAR-T (un tractament per ajudar el sistema immunitari a destruir les cèl·lules canceroses) 
  • Tractament quimioterapèutic i radioterapèutic en els 6 mesos previs a l’inici de la vaccinació per qualsevol indicació

Dones embarassades en qualsevol trimestre de gestació i durant el puerperi (fins als 6 mesos després del part) si no ha rebut cap dosi durant l’embaràs en aquesta temporada 2022-2023.

Persones internes de residències de gent gran i altres centres de discapacitat. 

Personal dels centres, serveis i establiments sanitaris i sòciosanitaris, tant d’atenció primària com a hospitalària, pública i privada, persones que treballen en els serveis d’emergències sanitàries en contacte amb pacients.