Paraules clau

Informació agrupada per paraules clau

Transparència sanitària

Títol
Contractació pública del Servei de Salut de les Illes Balears
Demores a l'atenció primària
Equipaments d'alta tecnologia del Servei de Salut de les Illes Balears
Evolució mensual de les llistes d'espera de consultes externes i/o quirúrgiques
Memòria anual del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2020
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2006
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2007
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2008
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2009
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2010
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2012
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2013
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2014
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2015
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2016
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2017
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2018
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2019
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2020
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2021

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.