Organització de la campanya de vaccinació contra la COVID-19 a les Illes Balears


 • Qui organitza la vaccinació?

  A les Illes Balears la campanya de vaccinació contra la COVID-19 la planifica la Direcció General de Salut Pública i Participació en col·laboració amb el Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT) que és qui s'encarrega d'organitzar i administrar el vaccí a la població.

 • Qui em vaccinarà?

  Professionals sanitaris públics del Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT).

 • Qui decideix quines persones són vaccinades i quan i com ho fan?

  El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, on hi són representades les Comunitats Autònomes i el Ministeri de Sanitat.

 • Qui serà vaccinat a les Illes Balears?

  L'objectiu és vaccinar el 100% de la població candidata de les Illes Balears. En cada campanya s'iniciarà la vaccinació seguint l'ordre de priorizació de població establert per l'estratègia estatal.

 • Si quan se m’ofereix la vaccinació no em decidesc i després canviï d’opinió, podré ser vaccinat?

  Si, l’objectiu és arribar al 100% de la població candidata de les Illes Balears. S’hauran de seguir els sistemes de citació vigents en cada moment.Telèfon InfoVacuna: 971211999

Telefonau-hi per demanar cita o si teniu dubtes sobre la vaccinació

Personal administratiu us atendrà de dilluns al dissabte, de 7 a 21 hores. Diumenge i festius, de 8 a 21 hores.


Continuau prenent les mesures per protegir-vos de la COVID-19

Vaccinau-vos contra la COVID-19, emprau màscara, manteniu la distància d’almenys 2 metres, evitau multituds, rentau-vos les mans sovint i ventilau els espais.