Informació sobre el tractament de dades personals amb finalitats de vigilància i control sanitari per la pandèmia provocada per la COVID-19

Informació sobre protecció de dades personals: 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam del tractament de les dades de caràcter personal que consten en aquest formulari.

 

Finalitat del tractament i base jurídica: vigilància i control sanitari per la pandèmia provocada per la COVID-19, garantir la prestació dels serveis ordinaris o extraordinaris amb la finalitat de garantir el control sanitari de l'entrada de passatgers en els ports i aeroports de les Illes Balears i amb usos estadístics i investigació sanitària. Les vostres dades seran incorporades a l’activitat de tractament «Control sanitari de passatgers en ports i aeroports de les Illes Balears». El tractament de les vostres dades és necessari per complir una obligació legal i per complir una missió feta en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2; Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica; Resolució d'11 de novembre de 2020 de la Direcció general de Salut Pública, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya). 

 

Responsable del tractament: Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears. C/ de la Reina Esclarmunda, 9. 07003 Palma. 

 

Destinataris de les dades personals: les vostres dades poden ser comunicades a àrees i dependències de sanitat de les delegacions i subdelegacions del Govern, i també a altres organismes o administracions sanitàries i a les autoritats sanitàries d'altres països. 

En cap cas les dades de caràcter personal objecte d’aquest formulari seran cedides ni utilitzades per a una finalitat diferent de ldescrita. 

 

Transferències internacionals de dades: es compartiran les dades necessàries per dur a terme tasques d'investigació epidemiològica i vigilància a salut pública amb altres organismes o administracions sanitàries i les autoritats sanitàries d'altres països de la UE/EEE i resta de països. 

 

Termini de conservació de les dades personals: durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.  

 

Exercici de drets i reclamacions: teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades i a limitar-lo, i també a accedir, rectificar i suprimir les dades i exercir el dret a la portabilitat. Per exercir aquests drets heu de presentar una sol·licitud per escrit al Departament d’Atenció a l’Usuari de la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears, al C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 07003 Palma. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una còpia de document oficial d’identificació (DNI/NIE, permís de conduir o passaport). A més, podeu adreçar-vos a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i a altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals. 

 

Delegació de Protecció de Dadesla Delegació de Protecció de Dades del Servei de Salut de les Illes Balears té la seu a la Direcció de Gestió i Pressuposts (c/ de la Reina Esclarmunda, 9. 07003 Palma). L’adreça electrònica de contacte és Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..