Datos Generales

Categoría:Fea Anestesia HCIN18_08

Exp:HCIN 18_08

Convocatoria: BOIB NÚM 160 22/12/2018

Relación provisional de admitidos y excluidos:18/01/2019

Relación definitiva de admitidos y excluidos:08/02/2018

Relación provisional de meritos reconocidos:26/02/2019

Relación definitiva de meritos reconocidos:18/03/2019

Relación provisional de puntuaciones totales definitivas:02/04/2019

Relación definitiva de puntuaciones totales:10/04/2019

Búsqueda Clear Search
Collapse All
Expand All