Datos Generales

Categoría: FEA UROLOGÍA (HMAN-1/17)

BOIB: núm. 22 (21/02/2017)

Publicado listado provisional de admitidos y excluidos: 15/03/2017

Publicado listado definitivo de admitidos y excluidos: 04/04/2017

Publicado listado provisional de meritos reconocidos: 05/05/2017

Publicado listado Definitivo de meritos reconocidos : 16/05/2017

Publicado listado provisional de puntuación total : 31/05/2017

Publicado listado definitivo de puntutación total : 08/06/2017

Búsqueda Clear Search
Collapse All
Expand All