Datos Generales

Categoría: FEA Neumologia ASEF-7/16

BOIB: núm. 82, de 28/06/2016

Publicación de listado de Admitidos y excluidos provisional: 10/08/2016

Publicación de listado de Admitidos y excluidos Definitivo: 23/09/2016

Publicación de listado de meritos provisional: 11/05/2017

Publicación de listado de méritos definitivo: 19/07/2017

Publicación listado provisional puntuación total: 25/10/2017

:

Búsqueda Clear Search
Collapse All
Expand All