Dades Generals

Categoria: Facultatiu Especialista en Reumatologia

Exp: ASEF 05_18

Convocatòria: BOIB: núm. 83 (05/07/2018)

Publicación lista provisional de admitidos y excluidos: 01/08/2018

Publicación lista definitiva de admitidos y excluidos: 27/08/2018

Publicación lista provisional de méritos reconocidos: 26/10/2018

Publicación lista definitiva de méritos reconocidos: 16/11/2018

Publicación lista provisional puntuación total: 11/03/2019

Publicación lista definitiva puntuación total:

Búsqueda Clear Search
Collapse All
Expand All