Datos Generales

Categoría: F.E.A. ANATOMÍA PATOLÓGICA

Exp: ASEF 12_17

Convocatoria: BOIB: núm. 48 (19/04/2018)

Publicación lista provisional de admitidos y excluidos: 11/06/2018

Publicación lista definitiva de admitidos y excluidos: 28/06/2018

Publicación lista provisional de méritos reconocidos: 30/01/2019

Publicación lista definitiva de méritos reconocidos: 12/02/2019

Publicación lista provisional puntuación total:

Publicación lista definitiva puntuación total:

Búsqueda Clear Search
Collapse All
Expand All