Datos Generales

Categoría: FEA Neurologia

Exp: ASEF 1/17

Convocatoria: BOIB: núm. 58 de 13/05/2017

Relación provisional de admitidos y excluidos: 23/06/2017

Relación definitiva de admitidos y excluidos: 20/07/2017

Relación provisional de méritos reconocidos: 13/09/2017

Relación definitiva de méritos reconocidos: 29/09/2017

Publicación listado provisional puntuación total: 10/10/2017

Publicación listado definitivo puntuación total: 13/11/2017

Búsqueda Clear Search
Collapse All
Expand All