Tota la informació del Servei de Salut al detall

Totes les comunicacions oficials per part del Servei de Salut de les Illes Balears

Dades Generals

Categoria: F.E.A. Angiologia i Cirurgia vascular

Exp: ASEF 11_17

Convocatòria: BOIB: núm. 48 (19/04/2018)

Publicació llista provisional d'admesos i exclosos : 01/06/2018

Publicació llista definitiva d'admesos i exclosos: 28/06/2018

Publicació llista provisional de mèrits: 30/10/2018

Publicació llista definitiva de mèrits:

Publicació llista provisional de puntuacions totals:

Publicació llista definitiva de puntuacions totals:

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All