Convocatòria Metge/metgessa de família en equip d'atenció primària

Dades generals

Data: 25/05/2018

Estat: Exàmens

Categoria: Metge/metgessa de família en equip d'atenció primària

Procés: Concurs oposició

Places: a) 191 places per al torn lliure, 13 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, sense perjudici que s’hagi d’acreditar la capacitat funcional per acomplir les funcions que es derivin del nom

Presentació telemática d'instáncies

Data inici: 26/05/2018

Data fi: 26/06/2018

Lloc: http://opoibsalut.caib.es

Pagament taxa telemática: http://www.atib.es/ta/modelos/Default.aspx?m=046&lang=ca

Instruccions: /ibsalut/docs/rrhh/rinconopositor/instruccionsopotelematics.pdf

Examen

Examen dia 25 de novembre de 2018, a les 10.00 hores, als llocs següents: - Mallorca: Universitat de les Illes Balears (EDIFICI JOVELLANOS). Carretera de Valldemossa, Km 7,5. Palma. - Menorca: Can Salort-Santa Rita, 11.07730 Alaior. - Eivissa: Carrer Calvari, nº 1 (antic edifici de la Comandància). 07800 Eivissa.

Avís:

A títol informatiu publiquem el temari i la bibliografia que regirà el proper concurso oposició de la categoria de Metge/metgessa de família en equip d'atenció primària, sense perjudici de possibles modificacions que puguin aprovar-se en la Taula Sectorial de Sanitat

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All
Fitxer Mida Temps
explore subfolder image 1. Temari - Bibliografia
An Adobe Acrobat file Guia embaras, part, puerperi, periode neonatalDownload Preceding File 11.7 MB 05-09-2017
An Adobe Acrobat file GuIa-informativa-PDPCCR-2015Download Preceding File 2.51 MB 05-09-2017
An Adobe Acrobat file Pacients polimedicats 2011Download Preceding File 2.59 MB 05-09-2017
An Adobe Acrobat file Programa d'Atenció DomiciliàriaDownload Preceding File 3.57 MB 05-09-2017
An Adobe Acrobat file Programa de detección precoz del cáncer de mama a Balears 2008Download Preceding File 365.87 KB 05-09-2017
An Adobe Acrobat file Programa prevenció cervixDownload Preceding File 543.93 KB 05-09-2017
An Adobe Acrobat file Protocol violència de gènere.pdfDownload Preceding File 3.39 MB 07-03-2018
An Adobe Acrobat file Pla cronicitatDownload Preceding File 1.61 MB 07-03-2018
An Adobe Acrobat file AT. Pac. Crònic Complex i avançatDownload Preceding File 1.74 MB 07-03-2018
An Adobe Acrobat file TemariDownload Preceding File 183.68 KB 09-04-2018
An Adobe Acrobat file Correcció errors temariDownload Preceding File 146.8 KB 28-08-2018
explore subfolder image 2. Convocatòria
An Adobe Acrobat file BOIBDownload Preceding File 463.62 KB 28-05-2018
An Adobe Acrobat file Autorització PINBALDownload Preceding File 46.31 KB 28-05-2018
An Adobe Acrobat file Sol·licitudDownload Preceding File 63.2 KB 28-05-2018
An Adobe Acrobat file BOIB tribunalDownload Preceding File 150.84 KB 27-08-2018
An Adobe Acrobat file Modificacio de les resolucions diverses categoriesDownload Preceding File 156.27 KB 25-10-2018
An Adobe Acrobat file Modificació barem mèritsDownload Preceding File 138.83 KB 04-04-2019
An Adobe Acrobat file BOIB Modificació baremDownload Preceding File 138.83 KB 04-04-2019
explore subfolder image 3. Llista d'admesos i exclosos
explore subfolder image 3.1 Llista provisional
An Adobe Acrobat file BOIBDownload Preceding File 237.96 KB 03-09-2018
An Adobe Acrobat file BOIB correcció errorsDownload Preceding File 317.52 KB 25-09-2018
An Adobe Acrobat file BOIB correcció de errorsDownload Preceding File 154.3 KB 04-10-2018
explore subfolder image 3.2 Llista definitiva
An Adobe Acrobat file BOIBDownload Preceding File 255.71 KB 29-10-2018
explore subfolder image 4. Exàmens
explore subfolder image 4.1 Distribució aules
An Adobe Acrobat file Aules opositors Mallorca Torn promoció internaDownload Preceding File 10.98 KB 02-11-2018
An Adobe Acrobat file Aules opositors Menorca Torn promoció internaDownload Preceding File 9.16 KB 02-11-2018
An Adobe Acrobat file Aules opositors Mallorca Torn lliure discapacitatsDownload Preceding File 10.01 KB 02-11-2018
An Adobe Acrobat file Aules opositors Menorca Torn lliureDownload Preceding File 13.36 KB 02-11-2018
An Adobe Acrobat file Aules opositors Eivissa Torn promoció internaDownload Preceding File 10.18 KB 02-11-2018
An Adobe Acrobat file Aules opositors Eivissa Torn lliure discapacitatsDownload Preceding File 9.47 KB 05-11-2018
An Adobe Acrobat file Aules opositors Eivissa Torn lliureDownload Preceding File 15.11 KB 07-11-2018
An Adobe Acrobat file Annex llistes EivissaDownload Preceding File 9.12 KB 21-11-2018
An Adobe Acrobat file Aules opositors Mallorca Torn lliureDownload Preceding File 36.44 KB 21-11-2018
explore subfolder image 4.2 Publicació respostes correctes
An Adobe Acrobat file Diligència publicació respostes correctesDownload Preceding File 683.21 KB 26-11-2018
explore subfolder image 4.3 Notes
explore subfolder image 4.3.1 Provisionals
An Adobe Acrobat file Llista provisional puntuacions ordenat notaDownload Preceding File 801.14 KB 19-12-2018
An Adobe Acrobat file Lllista provisional puntuacions ordenat alfabeticamentDownload Preceding File 4.41 MB 19-12-2018
An Adobe Acrobat file Citació revisio expedientsDownload Preceding File 44.71 KB 11-01-2019
explore subfolder image 4.3.2 Definitives
An Adobe Acrobat file Lllista definitiva puntuacions ordenat alfabeticamentDownload Preceding File 769.95 KB 05-02-2019
An Adobe Acrobat file Llista definitiva puntuacions ordenat notaDownload Preceding File 803.54 KB 05-02-2019
explore subfolder image 5. Mèrits
explore subfolder image 5.1 Autobarem
An Adobe Acrobat file AutobaremDownload Preceding File 112.96 KB 05-02-2019
explore subfolder image 5.2 Llista provisional
explore subfolder image 5.3 Llista definitiva
explore subfolder image 6. Llista d'aspirants que han superat el concurs oposició