×

Error

The specified folder path, /docs/rrhh/convocatoriasespecificas/convocatorias/CA/SSCC_1_19, does not exist.

Dades Generals

Categoria: facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina del treball

Exp: 01-2019

Convocatòria: BOIB 19 (12 de febrer de 2019)

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de mèrits reconeguts:

Relació definitiva de mèrits reconeguts: