Dades Generals

Categoria: Enginyer Tècnic

Exp.: SSCC-1/16

BOIB: núm. 86 (de 07/07/2016)

Relació provisional d'Admesos i Exclosos: 22/12/2016

Relació definitiva d'Admesos i Exclosos: 02/03/2017

Relació provisional de mèrits reconeguts: 11/04/2017

Relació definitiva de mèrits reconeguts: 05/05/2017

Relació provisional de puntuacions prova: 22/05/2017

Relació definitiva de puntuacions totals: 27/06/2017

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All