Dades Generals

Categoria:PIT Grup Gestió de la Funció administrativa

Exp:HCIN_1_19

Convocatòria:BOIB 22 19/02/2019

Relació provisional d'admesos i exclosos: 19/03/2019

Relació definitiva d'admesos i exclosos: 04/04/2019

Relació provisional de puntuacions totals:17/04/2019

Relació definitiva de puntuaciosn totals:

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All