Dades Generals

Categoria:PIT Grup Administratiu

Exp:HCIN_2_19

Convocatòria: BOIB 22 19/02/2019

Relació provisional d'admesos i exclosos:19/03/2019

Relació definitiva d'admesos i exclosos:04/04/2019

Relació provisional de puntuaciones totals:23/04/2019

Relació definitiva de puntuacions totals:

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All