Dades Generals

Categoria: FEA ANATOMIA PATOLÒGICA

Exp: HMAN-1/18

Convocatòria: BOIB núm. 34 de 17/03/2018

Relació provisional d'admesos i exclosos: 19/04/2018

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de merits reconeguts:

Relació definitiva de merits reconeguts:

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All