Dades Generals

Categoria: FEA Medicina Interna

BOIB: núm. 29, de 26 de febrer de 2015

Publicat llistat provisional d'admesos i exclosos: 29/04/2015

Publicat llistat definitiu d'admesos i exclosos: 20/05/2015

Publicat llistat provisional de mèrits reconeguts: 26/11/ 2015

Publicada modificació composició tribunal: 15/06/2016

Publicat llistat definitiu de merits d'admesos a la convocatoria: 10/08/2016

55

Publicat llistat definitiu d'admesos i exclosos: 20/05/2015 55

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All