Dades Generals

Categoria: FEA Anatomia Patològica

BOIB: núm. 171, de 13 de desembre de 2014

Publicat llistat provisional d'admesos i exclosos : 09/02/2015

Publicat llistat definitiu d'admesos i exclosos: 20/03/2015

Publicado listado provisional de meritos: 16/07/2015

Publicado listado definitivo de meritos: 04/09/2015

Publicado listado provisional de puntuaciones totales: 26/11/2015

Publicat llistat definitiu de puntuacions totals: 28/12/2015

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All