Dades Generals

Categoria: Metge d'Urgència Hospitalària

Exp: ASEF 01_18

Convocatòria: BOIB: núm. 112 (11/09/2018)

Publicació llista provisional d'admesos i exclosos : 05/10/2018

Publicació llista definitiva d'admesos i exclosos: 26/10/2018

Publicació llista provisional de mèrits: 16/11/2018

Publicació llista definitiva de mèrits: 27/11/2018

Publicació llista provisional de puntuacions totals: 30/11/2018

Publicació llista definitiva de puntuacions totals: 12/12/2018

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All