Dades Generals

Categoria: FEA Neurologia

Exp: ASEF 1/17

Convocatòria: BOIB: núm. 58 de 13/05/2017

Relació provisional d'admesos i exclosos: 23/06/2017

Relació definitiva d'admesos i exclosos: 20/07/2017

Relació provisional de merits reconeguts: 13/09/2017

Relació definitiva de merits reconeguts: 29/09/2017

Publicat llistat provisional de puntuacions totals: 10/10/2017

Publicat llistat definitiu de puntuacions totals: 13/11/2017

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All