Dades Generals

Categoria: FEA Radiodiagnòstic

BOIB: núm 171, de 13 de desembre de 2014

Llistat provisional de persones admeses i excloses: 10/03/2015 1

Llistat definitiu de persones admeses i excloses: 31/03/2015

Llistat provisional de merits reconeguts: 05/06/2015

Llistat definitiu de merits reconeguts: 05/06/2015

Relació provisional puntuacions totals: 14/09/2015

Relació definitiu puntuacions totas: 13/10/2015

1

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All