Dades Generals :

Categoría: FEA de Cirurgía Maxilofacial ASEF 3/16

BOIB: núm. 43, de 5 de Abril de 2016

Publicat llistat d'admesos i exclosos provisional: 17/06/2016

Publicat llistat d'admesos i exclosos definitiu: 15/07/20116

Publicat Llistat merits provisionals : 09/12/2016

Publicat llistat merits definitius 17/03/2017

Publicat puntuacions provisional: 20/06/2017

Publicat puntuacions definitius: 30/06/2017

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All