Salut

Salut és l'estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l'absència d'infeccions o malalties, segons la definició de l'Organització Mundial de la Salut publicada en la seva Constitució de 1946. També es pot definir com el nivell d'eficàcia funcional o metabòlica d'un organisme, tant en el nivell micro (cel·lular) com en el macro (social). L'any 1992, un investigador va agregar a la definició de l'OMS "i en harmonia amb el medi ambient", amb la qual cosa es va ampliar el concepte.

En el Portal del Servei de Salut ens preocupam per vós, i per això us oferim un conjunt de programes que s'adapten a les vostres necessitats per tractar els principals problemes que avui en dia preocupen la ciutadania.