Logos IBSalut + FEDER

Dades Generals

Categoria:FEA Medicina Interna

Exp:HCIN 04-18

Convocatòria: BOIB NÚM 118 25/09/2018

Relació provisional d'admesos i exclosos:18/10/18

Relació definitiva d'admesos i exclosos:12/11/2018

Relació provisional de mèrits reconeguts:27/12/2018

Relació definitiva de mèrits reconeguts:27/03/2019

Prova teoricopràctica: 28/03/2019 a les 14:00h

Relació provisional de puntuacions totals definitives:10/04/2019

Relació definitiva de puntuaciones totals definitives :25/04/2019

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All

Servei de Salut en Directe

  • 224 IQ planificades per avui.
  • 165 Altes hospitalització ahir.
  • 1.013 Urgències ateses ahir.
  • 10.764 Consultes externes planificades per avui.
  • 30.051 Visites realitzades ahir a EAP.
  • 561 Visites realitzades ahir a PAC/SUAP (infermera).
  • 1.041 Visites realitzades ahir a PAC/SUAP (metge).

Banner detecció càncer mama

Banner dóna sang